Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Середнє Подніпров'я в історії України з найдавніших часів ХV11 ст. (Геополітичний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чабан Анатолій Юзефович1996
Розвиток історичної освіти в Україні у 20-30 роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чадаєва Катерина Юріївна1996
Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чеховський Ігор Григорович1996
Польсько-литовська унія та інкорпорація українських земель до Королівства Польського на Люблінському сеймі 1569 року Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шама Олександр Іванович1996
Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-ті роки): Історіографічний аналіз Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шаров Ігор Федорович1996
Еміграція з Волині 1921-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шваб Анатолій Георгійович1996
Православна церква в суспільнополітичному житті Лівобережної України (друга половина ХVІІ- перша чверть ХVІІІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевченко Ольга Миколаївна1996
Всесоюзне товариство старих більшовиків (1922-1935 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Артеменко Людмила Валентинівна1995
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Барановська Надія Михайлівна1995
Формування української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бевз Тетяна Анатоліївна1995
Соціально-екологічні проблеми України 70-90-х рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Васюта Сергій Іванович1995
Реабилитация жертв сталинизма и тоталитаризма в Украине (середина 50-х - 1991 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жарикова Наталья Анатольевна1995
Російська соціал-демократична еміграція у Франції на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кремена Валерій Іванович1995
Київ у другій половині ХІХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кулінська Сталіна Юхимівна1995
Ставлення українських політичних партій до Всеросійських і Українських установчих зборів (березень 1917- квітень 1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мельник Олександр Олексійович1995
Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941- 1944 рр.) на матеріалах Волині Код дисциплины диссертации: 07.00.01Озимчук Олег Борисович1995
Сезонні робітники Правобережної України в післяреформовий період 1861-на поч. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пашук Володимир Степанович1995
Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поліщук Інна Іванівна1995
Харківський колегіум та його просвітницька роль (XVІІІ- перша половина ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Посохова Людмила Юріївна1995
Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х років ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Піскун Валентина Миколаївна1995
Проблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923- 1928 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Соляр Ігор Ярославович1995
Діяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань (1917-1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Танчин Ігор Зіновійович1995
Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у 20-30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Володимир Володимирович1995
Мемуарна література про діяльність Російської соціал-демократії в еміграції (1900-лютий 1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тупиця Олег Леонідович1995
Розвиток народної освіти України (1917-1932 рр.): історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чирва Юрій Іванович1995
Польсько-українська угода 1890-1894 рр.: генеза, перебіг подій, наслідки Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чорновол Ігор1995
Роль робітничих факультетів УСРР в підготовці спеціалістів (20-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шепель Любов Федорівна1995
Общественно-политические движения, организации и партии: история, перспективы развития Код дисциплины диссертации: 07.00.01Богомаз Константин Ефимович1994
Национальная политика в Украине Код дисциплины диссертации: 07.00.01Букач Валерий Михайлович1994
Программные требования и тактическая линия партии кадетов в отношении к первой мировой войне (1914-1917 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ванденко Игорь Евгеньевич1994

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины