Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Розробка Кирило- Мефодіївським товариством ідеї слов'янської федерації (1845-1847 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лисенко Людмила Григорівна1996
Формування української меншини в Казахстані (80 рр. XIX ст.- поч. 30-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мазука Людмила Іванівна1996
Етносоціальні процеси на Поділлі у 1861-1914 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малий Василь Васильович1996
Фортифікаційне будівництво на південно- східному українському порубіжжі (XV- середина XVII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мальченко Олег Євгенович1996
Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мельник Надія Іванівна1996
Українське національне відродження 1905-1914 років: (історіографія проблеми) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Меша Володимир Григорович1996
Українсько-польські відносини в Галичині у 1867-1890 рр.: політичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мудрий Мар"ян Михайлович1996
Становлення української державності у ІХ - на початку ХХ століття (історіографія проблеми) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Міносян Андрій Сергійович1996
Становище робітників залізничного транспорту України в 1907-1914 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мірошниченко Валерій Гордійович1996
Потребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921 - 1929 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Николаенко Николай Васильевич1996
Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога (1914-поч. 30-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Осташева Наталія Вікторівна1996
Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-1944) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Офіцинський Роман Андрійович1996
Болгарські колонії Північного Приазов'я (1861-1917 рр.): комплексне дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пачев Сергій Іванович1996
Переселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петренко Євген Дем"янович1996
Виникнення і діяльність ніжинського грецького братства (50 рр. XVІІ ст.- кін. 60 рр. ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пилипенко Олександр Євгенійович1996
Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поляруш Світлана Іванівна1996
Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII- 60-ті рр. XVIII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пришляк Володимир Васильович1996
Суспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Піддубний Ігор Андрійович1996
Українська соціал- демократична партія (1918-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Райківський Ігор Ярославович1996
Українська національно- демократична партія (1899-1918) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Расевич Василь Васильович1996
Діяльність українських національно- демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ротар Наталія Юріївна1996
Полтавщина в українському національному відродженні XIX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Семергей Наталія Володимирівна1996
Православ'я на Україні у 20-х - середині 30-х років ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Слободянюк Еліна Петрівна1996
Польське цивільне і військове сільськогосподарське осадництво в Західній Україні 1919-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Смолей Василь Васильович1996
Волинь в період німецько-фашистської окупації 1941-1944 років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сміян Костянтин Петрович1996
Політичні відносини Запорозької Січі і Кримського ханства в кінці ХVІІ- на початку ХVІІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Станіславський Вячеслав Володимирович1996
Культурные процессы в Донбассе в 1960- нач. 90-х гг. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стяжкина Елена Викторовна1996
Музеї України під час другої світової війни (1939-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Михайло Іванович1996
Суспільно-політичні об"єднання молоді в Україні (лютий 1917 року - середина 20-х років XX століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хорошев Олександр Миколайович1996
Розвиток співробітництва України з прикордонними европейськими державами (1980-1990 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цирфа Галина Олександрівна1996

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины