Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цибуленко Геннадій Володимирович1997
Українське козацтво у північно- західному Причорномор"ї /ХY1 - 60-ті роки Х1Х століття/ Код дисциплины диссертации: 07.00.01Циганенко Лілія Федорівна1997
Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 1980-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Черевичний Геннадій Семенович1997
Аграрна політика Польщі на Волині у 1921-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шабала Ярослав Миколайович1997
Становлення і характер радянської влади в Україні: історико- правові аспекти (1917-1922 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Юрійчук Євгенія Петрівна1997
Українське представництво в Галицькому сеймі (1889-1901) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Аркуша Олена Георгіївна1996
Сотрудничество Украины и Азербайджана в послевоенный период (1945-1959 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ахундов Решад Гадир оглы1996
Опозиційний рух в Україні (друга половина 50-х- 80-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бажан Олег Григорович1996
Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (Кінець XVIII- перші десятиріччя XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Баженов Лев Васильович1996
Дунайське (Новоросійске) козацьке військо. 1828-1869 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бачинська Олена Анатоліївна1996
Українізація та національні формування у військах УВО у 1922-1935 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бондарь Олександр Миколайович1996
Культурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бурдуланюк Василь Миколайович1996
Радянізація економічного і духовного життя західноукраїнського села другої половини 40-х - 50-х років (на матеріалах Волинської, Рівненської та Львівської областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гаврилюк Олександр Никифорович1996
Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX- початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гаврилів Богдан Михайлович1996
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гнітько Світлана Петрівна1996
Громадсько-просвітницька діяльність М.І.Пирогова в Україні (серпень 1856 - квітень 1866 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Голобородько Валентина Михайлівна1996
Український культурно-національний рух у Російській імперії:(кінець XIX- початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дорощук Н. О1996
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дудка Раїса Анатоліївна1996
Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кириченко Віктор Миколайович1996
Національно- демократичний рух за часів української держави гетьмана Скоропадського Код дисциплины диссертации: 07.00.01Клименко- Мудрий Віктор Степанович1996
Суспільно-політичний, економічний і культурний розвиток Белзького воєводства у першій половині XVII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Книш Ярослав Богданович1996
Розвиток науково- технічної творчості молоді України /1985 - 1990 рр./ Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ковальова Ірина Ігорівна1996
Український краєзнавчий рух у Галичині (1918-1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козицький Андрій Михайлович1996
Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період української державності 1917-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кравчук Леонід Васильович1996
Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI - перша половина XVII століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривоший Олександр Петрович1996
Гірничопромислова буржуазія Донецько- Придніпровського району та соціально- економічна політика царизму в пореформений період (60-90-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крутіков Володимир Володимирович1996
Політика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): Історико- економічний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лаврик Галина Володимирівна1996
Українське Січове Стрілецтво: формування, ідея, чин Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лазарович Микола Васильович1996
Анархизм в Украине (конец ХІХ - начало ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лебеденко Александр Михайлович1996
Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лиман Ігор Ігорович1996

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины