Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Селянство Західної України у національно- визвольній боротьбі 1944 - 1950 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ленартович Олег Юрійович1997
Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії Код дисциплины диссертации: 07.00.01Майстренко Владислав Сергійович1997
Азовське козаче військо. 1828 - 1866 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маленко Людмила Михайлівна1997
Насадження радянського режиму в українському селі (жовтень 1917- 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малик Ярослав Йосипович1997
Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917 - червень 1941 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маньковська Руслана Вікторівна1997
Крым в международной торговле (1856-1914 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марциновский Павел Николаевич1997
Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марченко Олег Миколайович1997
Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Масюк Світлана Олександрівна1997
Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень- грудень 1918 року) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Машевський Олег Петрович1997
Економічна політика уряду Української Держави (травень - грудень 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мякота Світлана Євгенівна1997
Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олійник Микола Миколайович1997
Черносотенное движение на Украине в 1904- 1914 гг. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Омельянчук Игорь Владимирович1997
Формирование этноструктуры Донбасса в контексте социально-экономических преобразований края пореформенного периода (1861-1900 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пашина Наталья Поликарповна1997
Національно- демократичний рух в Україні (друга половина 80-х - початок 90- х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пилипенко Олег Олексійович1997
Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Половець Володимир Михайлович1997
Історія нової Сербії та Слов'яносербії (1751-1764 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Посунько Ольга Миколаївна1997
Соціальне становище українського селянства Правобережної України в 60- 90 рр. ХIХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Присяжнюк Юрій Петрович1997
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Румянцева Анжеліка Євгенівна1997
Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст.- початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Савенко Віктор Васильович1997
Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х - початок 90-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Савчук Оксана Вікторівна1997
Історія населення України в ІХ-VІ тис. до н.е. (екологічний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сминтина Олена Валентинівна1997
Соціально- економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХIХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Соловйова Тетяна Миколаївна1997
Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Солошенко Олена Михайлівна1997
Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сорочан Ніла Антонівна1997
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ступак Федір Якович1997
Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900- 1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сініцький Андрій Цезарович1997
Питання організації державної влади в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (1989-1996 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Терзі Олена Станіславівна1997
Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тимошенко Оксана Павлівна1997
Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі буржуазно- демократичних революцій (1905- лютий 1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Світлана Сергіївна1997
Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фенич Володимир Іванович1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины