Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Землеволодіння та економічна діяльність православної церкви в другій половині XVI - першій половині XVII ст. на Правобережній Україні Код дисциплины диссертации: 07.00.01Головата Наталія Анатоліївна1997
Харківське міське самоврядування у 1893- 1917 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Головко Олександр Миколайович1997
Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 - квітень 1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гомотюк Оксана Євгенівна1997
Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991- 1996 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гончарук Наталія Борисівна1997
Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця ХVIII - початку ХХ ст. (на матеріалах Кам'янського маєтку Давидових) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Горенко Леся Михайлівна1997
Діяльність місцевих органів влади Донецької губернії (1920-1925 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гребеннікова Олена Вікторівна1997
Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гуз Анатолій Михайлович1997
Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Довганич Омелян Дмитрович1997
Українська дільниця Львова у ХVІ- ХІХ ст. (соціотопографічна характеристика) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Долинська Мар'яна Львівна1997
Голод 1921 - 1923 років в Україні Код дисциплины диссертации: 07.00.01Драмарецький Борис Болеславович1997
Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні у 20-30-х роках ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дутчак Парасковія Василівна1997
Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Есип Игорь Михайлович1997
Політичні репресії на Поділлі у 20-30-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жезицький Віктор Йосипович1997
Селянсько- повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Захарченко Петро Павлович1997
Діяльність товариства "Просвіта" у національно- культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зуляк Іван Степанович1997
Наддніпрянська політична еміграція в Галичині 1900-1914 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Качмар Людмила Семенівна1997
І.С.Мазепа в історіографії XVIII-XX століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ковалевська Ольга Олегівна1997
Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830-1831 і 1863 років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козій Олександр Іванович1997
Аграрне питання в прогамах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кондратюк Олена Костянтинівна1997
Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Котляр Юрій Вадимович1997
Соціальне становище міського населення України в умовах непу (1921-1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Коцур Надія Іванівна1997
Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х - 30-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кравченко Павло Миколайович1997
Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVIII - початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривошея Ігор Іванович1997
Етносоціальна база української революції (березень 1917 - лютий 1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривоший Галина Федорівна1997
Масонство в Україні у другій половині ХVІІІ- на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крижановська Оксана Олегівна1997
Культура в УСРР в 1920-1923 рр. як об"єкт державної політики Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кручек Олександр Алікович1997
Центральна Рада - тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень - жовтень 1917 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кудлай Олександра Борисівна1997
Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Курченко Вікторія Володимирівна1997
Громадсько-політична діяльність М.Грушевського (1894-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кухар Валентина Миколаївна1997
Науково- технічна інтелігенція України (1980-1990 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лебедєв Ігор Касьянович1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины