Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Становлення та розвиток вищої жіночої освіти в Одесі (1879 - 1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мельник Олег Віталійович2000
Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939-1953 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мизак Нестор Степанович2000
Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Молчанов Володимир Борисович2000
Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні ХVІІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мордвінцев В'ячеслав Михайлович2000
Болгарське населення Південної України у XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мільчев Володимир Іванович2000
Національні меншини Поділля в 20- 30-х рр. ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Місінкевич Леонід Леонідович2000
Політична культура Радянської України періоду непу Код дисциплины диссертации: 07.00.01Непіпенко Людмила Павлівна2000
Волосне управління в Чернігівській губернії у першій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Нестеренко Лідія Олександрівна2000
Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Обидьонова Ольга Вікторівна2000
Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX- на початку XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олянич Валентина Володимирівна2000
Діяльність Львівського Ставропігійського інституту - кінець XVIII - 60-ті рр. XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Орлевич Ірина Василівна2000
Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920- 1925 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Остапенко Яна Михайлівна2000
Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Павлюк Віктор Володимирович2000
Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пальчевський Руслан Степанович2000
Пальчевський Р.С. Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пальчевський Руслан Степанович2000
Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ- на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пальченкова Вікторія Михайлівна2000
Зміни в складі населення Донецької області (1959- 1989 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Панчук Галина Миколаївна2000
Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 - на початку 1919 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пархоменко Владислав Анатолійович2000
Союз визволення України: проблеми державності і соборності. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Патер Іван Григорович2000
Йоахим Волошиновський і його роль у запровадженні та становленні кооперації на Поділлі: кінець ХIХ - початок ХХ століття. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Подолян Василь Васильович2000
Етносоціальні процеси на Півдні України у 60- 80-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Полякова Лариса Іванівна2000
Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Посівнич Микола Романович2000
Народна освіта у Криму в 1921-1929 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прохорчик Марина Віталіївна2000
Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939- червень 1941 років) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Півоварчук Віталій Миколайович2000
Наукове співробітництво України з країнами Східної Європи в соціально- гуманітарній сфері (1970-1990-і рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рибак Назар Богданович2000
Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рибченко Людмила Вікторівна2000
Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті р.р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ровчак Лариса Володимирівна2000
Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рябокобила Олена Олександрівна2000
Печери Середнього Подністров'я в історії населення регіону Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рідуш Богдан Тарасович2000
Товариство «Просвіта» і його роль в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття 1920 – 1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01СТРЯПКО Іван Олександрович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины