Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Український визвольний рух на Наддніпрянщині (1920-1955 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щур Юрій Ігорович2009
Головна Руська Рада: утворення та діяльність. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Юрейко Ольга Володимирівна2009
Українські жіночі організації у національно-політичному житті Східної Галичини (1917-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Юрків Юлія Володимирівна2009
Костянтин Андріанович Мацієвич - учений і громадсько-політичний діяч. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Єпик Лариса Іванівна2009
Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20-30-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Іванова Тетяна Юріївна2009
Протестантська періодика України як суспільно-політичне явище 20-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ігнатуша Алевтина Євгенівна2009
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Адамович Наталія Миколаївна2008
Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна2008
Розвиток інфраструктури охорони здоров'я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Барабаш Юлія Василівна2008
Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бардаш Ольга Дмитрівна2008
Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні наприкінці XVІІІ – в першій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бармак Микола Валентинович2008
Роль громадських організацій Закарпаття в державотворчих процесах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Басараб Михайло Михайлович2008
Інституційні та галузеві проблеми економіки України 1991 – 2007 рр. (на прикладі приватизації та енергетики) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Безега Тетяна Михайлівна2008
Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 – 1954 роках. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Безносюк Олег Петрович2008
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бойко Олег Вікторович2008
Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. - 1929 р.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бойко Юлія Олександрівна2008
Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бондар Наталя Олександрівна2008
Україна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII-XIX століть. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бочан Петро Олегович2008
Розвиток народної освіти на Донеччині у другій половині XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Боєва Тетяна Іванівна2008
Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні Код дисциплины диссертации: 07.00.01Брославський Володимир Любомирович2008
Чорна металургія Донбасу у 50-80-і рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Буждежан Артем Володимирович2008
Побут та дозвілля міського населення України в 50 - 80-х рр. ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вовк Віталій Миколайович2008
Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793–1832 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Войтенко Юрій Миколайович2008
Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ–ХІХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Волониць Віра Степанівна2008
Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гай-Нижник Павло Павлович2008
Комасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Галуха Василь Левкович2008
Фізкультурно-спортивний рух у Донбасі (1917-1930 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гальченко Олександр Миколайович2008
Українське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Георгізов Григорій Михайлович2008
Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Герасименко Олена Володимирівна2008
Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848-1914: інституційна та соціальна історія. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Глистюк Ярослав Степанович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины