Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Радянська держава та секта п'ятидесятників в Україні (початок 1920-х- 1991 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Грушова Тетяна Вікторівна2000
Харків доби національно-демократичної революції (лютий-грудень 1917 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Добрунова Людмила Едуардівна2000
Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дорошева Антоніна Олександрівна2000
Аграрне питання Наддніпрянської України в українській громадсько-політичній думці у 1890-ті - 1917 роки. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дубінський Володимир Анатолійович2000
Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жиленкова Ірина Миколаївна2000
Аграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жулканич Неля Михайлівна2000
Соціальна структура робітників важкої промисловості України у 1960-1985 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Заблоцька Кіра Володимирівна2000
Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Змерзлий Борис Володимирович2000
Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кагамлик Світлана Романівна2000
Наукові та громадські форми історичного краєзнавства на Поділлі (кінець 50- х - 80-і рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Каньоса Андрій Миколайович2000
Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988-1999 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кобута Степан Йосифович2000
Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944- 1953рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Когут Петро Володимирович2000
Діяльність культурно-освітніх організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кокошко Федір Іванович2000
Діяльність культурно-освітних організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кокошко Федір Іванович2000
Деятельность Государственной таможни Донбасса по укреплению национального суверенитета Украины в 1991-1997 гг. (на материалах Донецкой и Луганской областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Конончук Михаил Устинович2000
1. Діяльність Державної митниці Донбасу по зміцненню національного суверенітету України 1991-1997 рр. (на матеріалах Донецької і Луганської областей). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Конончук Михайло Устинович2000
Украєнська дiаспора Республiки Башкортостан: iсторiя формування та особливостi iснування iншоетнiчному середовищi. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крамарчук Тетяна Дмитрiвна2000
Українська діаспора Республіки Башкортостан: історія формування та особливості існування в іншоетнічному середовищі Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крамарчук Тетяна Дмитрівна2000
Національно-просвітня діяльність Союзу визволення України в таборах військовополонених українців (1914-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривошеєва Лідія Миколаївна2000
Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х - 1980-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крук Олександр Іванович2000
Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VI-XI ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кушинська Лариса Анатоліївна2000
Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кушпетюк Олена Іванівна2000
Міліція України в 1945-1953 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лагоша Микола Миколайович2000
Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х- на початку 30-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лазаренко Володимир Миколайович2000
Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Левченко Валерій Валерійович2000
Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лепявко Сергій Анатолійович2000
Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922-1930 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лисенко Майя Станіславівна2000
Економiчний розвиток Волинського воїводства в мiжвоїнний перiод (1921_1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Литвинюк Валентина Iванiвна2000
Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921- 1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мазур Василь Митрофанович2000
Кооператитвний рух у національних районах Української СРР (1921 - 1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мазур Василь Митрофанович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины