Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Архірейський Дмитро Володимирович2000
Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бабенко Світлана Юріївна2000
Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Баженова Стефанія Едуардівна2000
Пам'яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кін. XIX-XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бандрівський Микола Стефанович2000
Громадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Басараб Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бежук Ольга Миколаївна2000
Внесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту селянства України (1921 - 1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Биченко Сергій Миколайович2000
Залізничний транспорт України у другій половині XIX - на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Богатчук Світлана Степанівна2000
Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920- 30-ті роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Богінська Ірина Валентинівна2000
Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Боднарчук Юлія Юріївна2000
Підготовка та використання державних трудових резервів України в період Великої Вітчизняної війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бомбандьорова Ольга Анатоліївна2000
Профспілки УСРР як об'єкт і суб'єкт політики українізації (1920-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бондарчук Петро Миколайович2000
Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бонь Олександр Іванович2000
Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бородін Сергій Васильович2000
Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Борщевич Володимир Трохимович2000
Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906- 1916 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бочаров Віталій Володимирович2000
Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина XV - середина XVII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Боєчко Владислав Федорович2000
Фізичне виховання і спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864-1917 рр. (на матеріалах Херсонської губернії) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вербицький Віталій Анатолійович2000
Діяльність Української соціал- демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів- революціонерів у 1900-1920 роках: історико- порівняльний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Висоцький Олександр Юрійович2000
Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Власюк Ігор Миколайович2000
Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування Код дисциплины диссертации: 07.00.01Водотика Сергій Григорович2000
Фінансова політика уряду української держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гай-Нижник Павло Павлович2000
Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії у XVIII - першій третині XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Галь Богдан Олександрович2000
Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гладка Галина Любомирівна2000
Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917-1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Голікова Олена Михайлівна2000
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр.-1940р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гонюкова Лілія Василівна2000
Український самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940-і роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Горбань Анатолій Вікторович2000
Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно- грошових відносин у першій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гордуновський Олег Миколайович2000
Соціально-політичні процеси в селі Кримської АРСР 1920-х років. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Горюнова Євгенія Олександрівна2000
Православні монастирі Волині другої половини XV- середини XVII ст.: чисельність, статус, релігійно-культурні функції Код дисциплины диссертации: 07.00.01Горін Сергій Миколайович2000
Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гринь Дмитро Костянтинович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины