Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Культурно-освітні організації Волині 1921-1939 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пономаренко Світлана Євгенівна2001
Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Роговий Владислав Миколайович2001
Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659 - поч. 1663 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Савчук Надія Олександрівна2001
Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Свідерська Наталія Юріївна2001
Історик О.І.Маркевич: життя та творчість Код дисциплины диссертации: 07.00.01Синявська Олена Олександрівна2001
Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI- XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Смуток Ігор Іванович2001
Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940- серпень 1943 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стародубець Галина Миколаївна2001
Становище жінки-шляхтянки на Волині другої половини ХVІ - початку ХVІІ ст.: майновий та правовий аспекти Код дисциплины диссертации: 07.00.01Старченко Наталія Петрівна2001
Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стремецька Вікторія Олександрівна2001
Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Струк Зоряна Ігорівна2001
Греко- Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941- 1944 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сурмач Оксана Іванівна2001
Пороські землі середини ХІІІ - середини ХVІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Томілович Людмила Вадимівна2001
Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тучинський Віталій Анатолійович2001
Історія проекту "Української радянської енциклопедії" у контексті політики "Українізації" (1927-1934 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фельбаба Михайло Михайлович2001
Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фролов Микола Олександрович2001
Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943- 1950 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хойнацька Людмила Михайлівна2001
Общественно-политические взгляды В.Н.Каразина Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хридочкин Андрей Викторович2001
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цибуленко Лариса Олександрівна2001
Діяльність Верховної Ради України в умовах незалежності (березень 1990 - січень 2000 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чмихова Валентина Іванівна2001
Судноплавство у духовному житті населення України (з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шаповалов Георгій Іванович2001
Мовна політика в Україні (кінець 50-х- початок 90-х рр. XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевчук Жанна Анатоліївна2001
Православна церква Правобережної України у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця ХУІІ-ХУІІІст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шеретюк Валерій Миколайович2001
Масові репресії на півдні УРСР в 20-ті - на початку 50-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шитюк Микола Миколайович2001
Молодіжний рух у Західній Україні (1920-1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шумський Іван Іванович2001
Міське самоуправління на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щерба Тетяна Олександрівна2001
Волинь в період національно-визвольної війни 1648-1657 р.р. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ярошинський Олег Богданович2001
Вiйськово-полiтична дiяльнiсть Директорiї УНР (1918 - 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Яцюк Микола Володимирович2001
Національно- культурна політика ВКП (б) щодо радянської України (1932- 1938) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Єфіменко Геннадій Григорійович2001
Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 - листопад 1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ісаков Павло Миколайович2001
Україна і Ризька мирна конференція Код дисциплины диссертации: 07.00.01Cкляренко Денис Євгенович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины