Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Киричук Олександра Степанівна2001
Львівська єпархія у XYI- на початку XYII століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кметь Василь Федорович2001
Проведення політики українізації на Харківщині в 1923-1932 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Колісник Костянтин Едуардович2001
Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича Код дисциплины диссертации: 07.00.01Королько Андрій Зіновійович2001
Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976- початок 90-х років) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривдіна Інна Борисівна2001
Україна в зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кучик Олександр Сергійович2001
Заможне селянство України в умовах НЕПу Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лазуренко Валентин Миколайович2001
Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки Код дисциплины диссертации: 07.00.01Липинський Віталій Володимирович2001
Отаманські формування на Лівобережній Україні в другій половині 1918- 1919рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лисенко Андрій Андрійович2001
Українське Вільне козацтво (1917-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лободаєв Володимир Миколайович2001
Земельный вопрос в Крымской АССР и практика его разрешения в 1920-х годах Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маковский Виталий Викентьевич2001
Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маркова Світлана Василівна2001
Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мартинюк Ярослава Миколаївна2001
Становление и деятельность органов местного самоуправления на Волыни (1919-1939 гг.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мартинюк Ярослава Миколаївна2001
Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марутян Рена Рубенівна2001
Козацька старшина слобідських полків другої половини XYII- першої третини XYIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маслійчук Володимир Леонтійович2001
Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Михненко Анатолій Михайлович2001
Сільське населення Правобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.: чисельність, станова стратифікація та економічне становище Код дисциплины диссертации: 07.00.01Муляр Анатолій Миколайович2001
Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Нестеров Олександр Васильович2001
Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х - 2001 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Огаренко Віктор Миколайович2001
Український скаутський рух (1911-1944рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Окаринський Володимир Михайлович2001
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олешко Петро Степанович2001
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Павко Анатолій Іванович2001
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 -- червень 1919 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Павлишин Олег Йосипович2001
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Павлишин Олег Йосифович2001
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Панасюк Леонід Валерійович2001
Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Патриляк Іван Казимирович2001
Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії наприкінці ХVІІІ - ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Перерва Володимир Степанович2001
Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно- політичному русі України у другій половині ХІХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петрук Наталія Павлівна2001
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Плаксій Тамара Миколаївна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины