Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Куташев Ігор Вікторович2002
Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920- 1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кісіль Зоряна Романівна2002
Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. - липень 1919 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Левченко Олександр Дем'янович2002
Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Левченко Інна Миколаївна2002
Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лехан Лариса Борисівна2002
Українсько-польські зв'язки в галузі культури 1991-1999 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лишко Вікторія Володимирівна2002
Спроби аграрних перетворень М.Хрущова та їх вплив на українське село (1953- 1964 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лубко Інна Миколаївна2002
Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Маковський Віталій Вікентійович2002
Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60-х років ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марусик Тамара Володимирівна2002
Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90- х роках ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мащенко Ірина Юріївна2002
Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х - 50- ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Милусь Василь Іванович2002
Політика "воєнного комунізму" і українське селянство, 1919 р. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Михайличенко Дмитро Юрійович2002
Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Могильний Леонід Петрович2002
Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1923рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Монолатій Іван Сергійович2002
Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Морозов Олег Вікторович2002
Колгоспи України в 1934-1939 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мусієнко Владислав Євгенович2002
Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Нарадько Андрій Валерійович2002
Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900- 1907 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Непорожня Ганна Андріївна2002
Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХIХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Обметко Оксана Миколаївна2002
Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олійник Зоя Вікторівна2002
Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах Код дисциплины диссертации: 07.00.01Омельчук Володимир Васильович2002
Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пиріг Олександра Андріївна2002
Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поставнича Марина Вікторівна2002
Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Приймак Олег Миколайович2002
Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прокіп Андрій Володимирович2002
Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прохоров Володимир Володимирович2002
Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині (друга половина ХVІІІ - перша третина ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Півоваров Олександр Валентинович2002
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Редькіна Ольга Анатоліївна2002
Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров'я (1864-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рогоза Олександр Миколайович2002
Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рудницька Наталія Василівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины