Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


"Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гальчак Сергій Дмитрович2002
Південь України в революції 1917 - початку 1918 років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гвоздик Василь Степанович2002
Соціал-демократичні партії України наприкінці XX- початку XXI століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Глушкова Людмила Валеріївна2002
Суд і судочинство на Буковині (остання чверть ХVІІІ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Городницька Людмила Василівна2002
Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Громакова Наталя Юріївна2002
Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гуйванюк Микола Романович2002
Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-Х - 50-ті роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гулай Василь Васильович2002
Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. - 1920 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гутковський Василь Васильович2002
Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Українській державі (1918р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Денисенко Олена Анатоліївна2002
Реакція українського суспільства на події 1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дмитрук Володимир Іванович2002
Градоначальства півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дмитрієв Владислав Володимирович2002
Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дробот Іван Іванович2002
Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000): історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дроботенко Наталія Анатоліївна2002
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жванко Любов Миколаївна2002
Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Живора Станіслав Михайлович2002
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Журавльов Денис Володимирович2002
Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Журба Михайло Анатолійович2002
Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Захарова Ірина Володимирівна2002
Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зозуля Євген Вікторович2002
Роль галицької інтелігенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Каліщук Оксана Миколаївна2002
Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Карсим Інна Анатоліївна2002
Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХУІІІ на початку ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Каюк Дмитро Григорович2002
Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ - початку ХІХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козирєв Валерій Кирилович2002
Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ - на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Котова Наталія Олегівна2002
Українське шкільництво і освітня політика крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кошелєва Наталія Вікторівна2002
Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917- 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кравченко Алла Анатоліївна2002
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Красножон Неоніла Григорівна2002
Соціальний розвиток українського села в 60-80-ті рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривчик Геннадій Георгійович2002
Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965- 1985) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крупник Любов Орестівна2002
Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (київський період 1907-1919 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кузіна Наталія Вікторівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины