Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Трофим'як Богдан Євстахійович2003
Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Федака Сергій Дмитрович2003
Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Філоретова Лариса Мартіївна2003
Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цубенко Валерія Леонідівна2003
Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502-1540) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Черкас Борис Володимирович2003
Впровадження української мови в систему освіти 1923-1932 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чернявська Світлана Миколаївна2003
Соціально-екологічні процеси в Західному регіоні України 70-80-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чигур Руслан Юрійович2003
М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чуткий Андрій Іванович2003
Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989-1996 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шановська Олена Андріївна2003
Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI - середини XVII ст.: засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевченко Тетяна Миколаївна2003
Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шологон Лілія Іванівна2003
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шпиталенко Галина Андріївна2003
Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-і роки XIX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Янишин Богдан Михайлович2003
"Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько- українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ясіновський Андрій Юрійович2003
Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Єгрешій Олег Ігорович2003
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Іваницька Лілія Василівна2003
Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ільюшин Ігор Іванович2003
Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Іщенко Ігор Васильович2003
Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець XVIII - 30-і роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Абдуллаєва Маріанна Абдуллаевна2002
Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990-1996 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Авсєєвич Владислав Петрович2002
Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Адамович Сергій Васильович2002
Розвиток рекламної справи в Україні у 90-их роках ХХ сторіччя. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Акайомова Анжела Валеріївна2002
Однострої збройних сил України періоду національних змагань 1917-1920 р. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Анісімов Костянтин Вікторович2002
Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII - початок XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бачинська Олена Анатоліївна2002
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Боровик Микола Андрійович2002
Українсько-австрійське економічне співробітництво у 1991-2000 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Верхогляд Вікторія Борисівна2002
Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст.-1920 р.): компаративний аналіз Код дисциплины диссертации: 07.00.01Винарчук Тетяна Валеріївна2002
Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вовк Юрій Іванович2002
Шляхетські сеймики Руського і Белзького воєводств Речі Посполитої в останній чверті XVI - першій половині XVII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вінниченко Олексій Олександрович2002
Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вісина Тетяна Миколаївна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины