Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мосюкова Наталія Геннадіївна2003
Культура національних меншин Півдня України в 20-30-і роки XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Міронова Ірина Сергіївна2003
Аграрна політика на Закарпатті (1944-1950 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Міщанин Василь Васильович2003
Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії Код дисциплины диссертации: 07.00.01Назаркіна Олена Іванівна2003
Протестантські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії Код дисциплины диссертации: 07.00.01Назаркіна Олена Іванівна2003
Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Назарчук Олександр Миколайович2003
Кримські болгари в ХІХ - на початку ХХ століття: історія та культура Код дисциплины диссертации: 07.00.01Носкова Інна Аркадіївна2003
Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х - 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.01Нікольський Володимир Миколайович2003
Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно- освітньому житті України 1785-1860 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Опанасенко Віталій Володимирович2003
Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920-1930-ті рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Орлянський Володимир Семенович2003
Німецька національна освіта в Україні (20-30-ті роки XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Очеретянко Світлана Іванівна2003
Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ столітя Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пахоменко Сергій Петрович2003
Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петров Олексій Олександрович2003
Історична топографія Володимира X-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петрович Валентина Василівна2003
Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Подкупко Тетяна Леонідівна2003
Историческая эволюция топонимики города Симферополя Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поляков Владимир Евгеньевич2003
Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поляков Володимир Євгенович2003
Офіційні свідки в структурі Луцького замкового уряду до реформ 1564-1566 років (службове підпорядкування і правові послуги) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Поліщук Володимир Васильович2003
Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках (історико-соціологічний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Попп Руслана Петрівна2003
Міста Волині в другій половині XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прищепа Олена Петрівна2003
Діяльність оранів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прохоров Володимир Володимирович2003
Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рахно Олександр Якович2003
Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Репан Олег Анатолійович2003
Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х - в першій половині 1990-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сацький Павло Вікторович2003
Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сминтина Олена Валентинівна2003
Провідні політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини Код дисциплины диссертации: 07.00.01Струкевич Олексій Карпович2003
Жінки в історії української культури другої половини XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стяжкіна Олена Вікторівна2003
Соціально-економічна еволюція поміщицтва України в 1861-1917 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Темірова Надія Романівна2003
Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Тетяна Валентинівна2003
Чернігівський колегіум (XVIII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Травкіна Ольга Іванівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины