Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Розвиток історичного краєзнавства на Тернопільщині (середина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сеньківська Галина Ярославівна2009
Творча інтелігенція Донбасу в період контрольованого лібералізму (середина 50-х - середина 60-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сергієнко Ганна Сергіївна2009
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сироїд Інна Валентинівна2009
Полтавська битва 1709 р.: причини, хід та історичне значення для України Код дисциплины диссертации: 07.00.01Скрипник Людмила Василівна2009
Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку ХХ століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Соболєв Володимир Віталійович2009
Дитячі будинки Донбасу у 1943 - 1965 роках. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Соловей Марія Олександрівна2009
Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках ХХ - на початку ХХІ ст. (історико-аналітичний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стевенс Наталія Глібівна2009
Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стецюк Вадим Борисович2009
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Струченков Олександр Вікторович2009
Радянська карально-репресивна система: 1944-1953 рр. (за матеріалами Волинської області) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сущук Оксана Петрівна2009
Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905-1907 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сіталова Наталя Олександрівна2009
Вплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тарасенко Лідія Борисівна2009
Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки Першої світової війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тканко Тетяна Владиславівна2009
Розвиток української науки в загальносоюзному суспільно-політичному контексті (20-30-ті рр. ХХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Володимир Володимирович2009
Охорона здоров'я в Україні в роки нової економічної політики: соціально-історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткаченко Ірина Владиславівна2009
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Трухманова Світлана Леонідівна2009
Українське та польське населення Поділля: проблеми міжнаціональних відносин у прикордонному регіоні УРСР (1920-1930-ті роки). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тітова Наталія Володимирівна2009
Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фареній Ігор Анатолійович2009
Зміни в духовно-культурному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" Код дисциплины диссертации: 07.00.01Федоренко Яніна Анатоліївна2009
Передмістя Львова другої половини XVII-XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фелонюк Андрій Васильович2009
Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903 - 1907 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чепурко Олександр Олексійович2009
Становлення та розвиток інститут президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чернишевич Олена Володимирівна2009
Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чугаєвська Людмила Віталіївна2009
Купецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної України (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чумак Михайло Михайлович2009
Культурно-освітня сфера та духовне життя українського села в 1943 - 1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шамрай Олександр Григорович2009
Господарська, громадсько-політична та культурна діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шахрай Тетяна Олексіївна2009
Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевченко Валентина Віталіївна2009
Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. ХІХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шеліхова Віта Валентинівна2009
О. Я. Мацюк: архівіст та краєзнавець. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шпак Світлана Миколаївна2009
Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХIV-перша половина ХVI ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шпик Ігор Євгенович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины