Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Капраль Мирон Миколайович2004
Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Капустян Ганна Тимофіївна2004
Армяно-греческие отношения (1991-1998 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Карапетян Ашот Ваграмович2004
Формирование и участие армянских национальных вооруженных сил в боевых действиях в 1914-1920 гг. (Историко-военное исследование) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Карапетян Мурад Левонович2004
Суспільно-політична та наукова діяльність О.Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ковалишин Леся Володимирівна2004
Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козубська Ольга Богданівна2004
Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у XV-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кондратьєв Ігор Вікторович2004
Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кононенко Валерій Васильович2004
Харківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Косинова Ганна Олександрівна2004
Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Костилєва Світлана Олександрівна2004
Харківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Косінова Ганна Олександрівна2004
Жінки та індустріалізація в Україні (1929-1938 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривуля Ольга Олександрівна2004
Селянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Куліков Володимир Олександрович2004
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Куниця Зоряна Михайлівна2004
Розвиток благодійності на Середньому Подніпров'ї (кінець XVIII - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Курінна Тетяна Миколаївна2004
Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лаврут Ольга Олександрівна2004
Розвиток системи охорони здоров'я в Україні періоду Великої Вітчизняної війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Латиш Олена Юріївна2004
Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Латишева Олена Володимирівна2004
Жіночий рух в Україні: економічний, політичний, соціальний та правовий аспекти (1980-2001) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лисенко Алла Іванівна2004
Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лозинський Мар'ян Володимирович2004
Митна справа в Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ліцоєва Олена Валеріївна2004
Геноцид армян и Австро-Венгрия в 1915-1918 гг. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Манвел Мамиконович Вопян2004
Становлення ідеології інтегрального націоналізму в інтелектуальній спадщині української еміграції (1920-1930 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мандрик Марія Вікторівна2004
Українська греко-католицька церква в суспільному житті України XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марчук Василь Васильович2004
Историко-аналитическое сравнение геноцида армян и еврейского холокоста Код дисциплины диссертации: 07.00.01Матосян Тигран Самвелович2004
Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402-1506 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Михайловський Віталій Миколайович2004
Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (20-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мовчан О. М2004
Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мовчан Ольга Миколаївна2004
Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Міщанин Василь Вастльович2004
Внесок А.О.Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної України Код дисциплины диссертации: 07.00.01Новікова Людмила Володимирівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины