Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Волосник Юрій Петрович2004
Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596-1686 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Візер Світлана Олександрівна2004
Соціальне становище сільського населення у 1943-1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гаврилов Володимир Миколайович2004
Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868-1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гарат Роман Михайлович2004
Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гейда Ольга Сергіївна2004
Освіта в західноукраїнському регіоні (друга половина 40-х - перша половина 50-х років XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Герегова Світлана Володимирівна2004
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гнот Cоломія Іванівна2004
Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Голець Віталій Віталійович2004
Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Голиш Григорій Михайлович2004
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гузенко Юрій Іванович2004
Український комітет у Чехословаччині (1921-1925рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Даниленко Олександр Вікторович2004
Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Даниленко Олександр Вікторович2004
Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Двойнінова Олена В'ячеславівна2004
Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Денисенко Володимир Анатолійович2004
Наймана праця у сільському господарстві України в кінці XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Десятніков Іван Валерійович2004
Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944-1950-х роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дмитерко Олег Миколайович2004
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Довжук Ігор Володимирович2004
Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дорошко Микола Савович2004
Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дрогомирецька Людмила Романівна2004
Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX - на початку XX ст. (історичний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дружкова Ірина Сергіївна2004
Відбудова міського господарства України у 1943-1950 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дудник Валентина Михайлівна2004
Державна політика в Україні у галузі театрального мистецтва (1917-2000 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дутчак Галина Онуфріївна2004
Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга половина 40-х - 80 роки ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Жулканич Неля Михайлівна2004
Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Загребельна Ніна Іванівна2004
Шляхта руського воєводства у XV ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зазуляк Юрій Петрович2004
Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Заруба Віктор Миколайович2004
Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській і громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Захарчин Наталія Геннадіївна2004
Православні полемічні твори у Київській митрополії середини ХVІ-початку ХVІІ ст.: зміст та ідеологія Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зема Валерій Євгенович2004
Формування територіальних володінь чернігово-сіверських князів (друга половина XI - кінець XIII ст.): історико-політичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кальницька Наталія Дмитрівна2004
Формування територіальних володінь Чернігово-Сіверських князів (друга половина XI - кінець XIII ст.): історико-політичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кальніцька Наталія Дмитрівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины