Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Молоткіна Валентина Костянтинівна2005
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Морозова Анна Валеріївна2005
Розвитое харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Москалюк Микола Миколайович2005
Розвитое харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Москалюк Микола Миколайович2005
Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Москалюк Микола Миколайович2005
Селянський рух в Харківській губернії (1917-1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мотенко Ярослав Володимирович2005
Політичні репресії комуністичного режиму на Північній Буковині й Хотинщині в 40-50-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мусієнко Ірина Володимирівна2005
Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843-1892 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Міщук Андрій Іванович2005
Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Надибська Світлана Богданівна2005
Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921-1934 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Невінчана Ірина Олександрівна2005
Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Нестеренко Вадим Анатолійович2005
Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ніколаєва Тетяна Михайлівна2005
Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олійник Володимир Миколайович2005
Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Олійник Микола Володимирович2005
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Падалка Сергій Семенович2005
Територіальні структури Дунай-Дністровського межиріччя (кінець XIV - середина XVII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Паламарчук Світлана Василівна2005
Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х - першій половині 30-х рр. XX ст. в Україні Код дисциплины диссертации: 07.00.01Паращевіна Ольга Степанівна2005
Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Патяка Олексій Олександрович2005
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пащеня Владислав Миколайович2005
Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок XXI століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пекарчук Володимир Михайлович2005
Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції Код дисциплины диссертации: 07.00.01Перепадя Володимир Владиславович2005
Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петренко Олександр Степанович2005
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Петренко Ірина Миколаївна2005
Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919- 1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Портнов Андрій Володимирович2005
Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.): організація, дислокація, структура Код дисциплины диссертации: 07.00.01Потильчак Олександр Валентинович2005
Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Прокопчук Любов Володимирівна2005
Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Пронь Тетяна Михайлівна2005
Национально-культурное строительство в Украине в 1917-1920 гг. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Розовик Дмитро Федорович2005
Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Рубльов Олександр Сергійович2005
Рецепція спадщини Київської Русі в Україні кінця XVI-XVII століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Савченко Сергій Володимирович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины