Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.01Верменич Ярослава Володимирівна2005
Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вовк Світлана Олександрівна2005
Мешканки міст Харківської губернії: гендерна дискримінація та динаміка змін (1861-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вороніна Марина Сергіївна2005
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гайдай Ольга Михайлівна2005
Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991-2004 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гевко Вікторія Романівна2005
Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Глушенок Наталія Миколаївна2005
Уявлення при надприродне в українській культурі X-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Голик Роман Йосипович2005
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Головко Микола Леонтійович2005
Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941-1944 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гончаренко Олексій Миколайович2005
Єврейське населення Південно-Східної України. 1861-1917рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гончаров Володимир Володимирович2005
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Господаренко Оксана Валеріївна2005
Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гумен Юрій Євгенович2005
Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60- ті роки XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гурак Ігор Федорович2005
Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гуцал Петро Зеновійович2005
Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Двойнінова Олена Вячеславівна2005
Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період НЕПу (1921-1928 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Демидович Людмила Степанівна2005
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Доценко Віктор Олегович2005
Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті- 40-ві роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дудка Лариса Олексіївна2005
Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дудко Оксана Олександрівна2005
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дідух Людмила Валентинівна2005
Розвиток системи освіти в німців на півдні України. 1789-1938 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Задерейчук Іван Панасович2005
Міське громадянство Львова XV-XVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Заяць Орест Андрійович2005
Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII - початку XX ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зваричук Едуард Олександрович2005
Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зелений Володимир Миколайович2005
Реалізація непу в економіці південних районів України Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зеркаль Микола Миколайович2005
Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зибачинський Ігор Володимирович2005
Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття): історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зиза Микола Миколайович2005
Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького Код дисциплины диссертации: 07.00.01Казакевич Ольга Михайлівна2005
Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ковальчук Михайло Анатолійович2005
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козирев Олег Сергійович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины