Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Місто-фортеця Очаків та його стратегічне значення в російсько-українсько- турецькому протистоянні XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Якубова Тетяна Анатоліївна2006
Православна церква на Буковині у 1944-1991 рр. (державно-церковні взаємини) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Яремчук Сергій Степанович2006
Політична діяльність профспілок України в період її незалежності (1991- 2000 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Євсюкова Наталя Володимирівна2006
Інституційний розкол православної церкви в Україні в умовах модернізації (XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ігнатуша Олександр Миколайович2006
Фактор геноцида армян в армяно-турецких отношениях (1991- 2004гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ананян Арам Левонович2005
Требования армян диаспоры в рамках Армянского вопроса (1965- 1975гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ашгян Шогик-Хатун Петросовна2005
Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1954 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Баглікова Марина Сергіївна2005
Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Баковецька Ольга Олександрівна2005
Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Баличева Лариса Вікторівна2005
Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бевз Тетяна Анатоліївна2005
Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Берковський Владислав Георгійович2005
Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Берковський Владислав Георгійович2005
Створення Кримської АСРР Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бикова Тетяна Борисівна2005
Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Блануца Андрій Васильович2005
Православне духовенство в суспільному житті України 20-30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бобко Тетяна Григорівна2005
Динаміка національного складу населення Одеської області (1959-1989 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Богуславська Юлія Юріївна2005
Князівська влада і проблеми державотворення в Україні (XII-XIV ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бодрухин Володимир Миколайович2005
Князівська влада і проблеми державотворення в Україні (XII-XIV ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бодрухин Володимир Миколайович2005
Ккязівська влада і проблеми державотворення в Україні: удільний період (XII - XIV ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бодрухин Володимир Миколайович2005
Становлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бондар Олександра Владиславівна2005
Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917- 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Боровик Анатолій Миколайович2005
Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Буравченко Руслан Всеволодович2005
Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919- 1923 роках: військово-політичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бурмага Володимир Петрович2005
Обновленський рух в Україні 20- 30-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Білан Ганна Іванівна2005
Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Білан Сергій Олексійович2005
Поділля в другій половині XIV - першій половині XV ст.: політичний та соціально-економічний аспекти Код дисциплины диссертации: 07.00.01Білецька Ольга Валеріївна2005
Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Білобровець Ольга Матвіївна2005
Менонітські колонії півдня України (1789-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бєлікова Марина Володимирівна2005
Обласні привілеї Волині та Київщини: генеза і функціонування в другій половині ХV- першій третині ХVІ cт. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ващук Дмитро Петрович2005
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Верезомська Світлана Жоржівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины