Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Скрипник Анатолій Юрійович2006
Церкви Холмської єпархії XIII-XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Слободян Василь Михайлович2006
Рух опору в Галичині в 1941-1944 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.01Старка Володимир Васильович2006
Північне Причорномор'я у системі зовнішньоторгівельних зв'язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст.-1914 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Степаненко Вікторія Володимирівна2006
Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Степанчук Юрій Степанович2006
Діяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928-1933 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Субочєв Ігор Володимирович2006
Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки німецько- румунської окупації (1941-1944 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сугацька Наталія Василівна2006
Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Суровцев Олег Андрійович2006
Меценатство в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Суровцева Ірина Юріївна2006
Історія гірничої справи, металургії та металообробки доби бронзи Східної України Код дисциплины диссертации: 07.00.01Татаринов Сергій Йосипович2006
Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906-1916 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Терещенко Валентин Дмитрович2006
Острозька волость у 1565-1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тесленко Ігор Анатолійович2006
Український церковно-православний рух 1917-1921 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ткачук Олена Василівна2006
Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Товстоляк Надія Миколаївна2006
Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни Код дисциплины диссертации: 07.00.01Удалова Тетяна Михайлівна2006
Формування української ідентичності на Закарпатті в 20-30-х роках XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Ференц Петро Петрович2006
Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фесенко Андрій Миколайович2006
Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907-1945 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Филь Олександр Максимович2006
Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хаустова Ольга Вадимівна2006
Українська преса другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості українців Галичини Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хімяк Оксана Михайлівна2006
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цвигун Оксана Анатоліївна2006
Діяльність міліції Донбасу (друга половина 60-х - 70-х рр. ХХ століття): історичний досвід Код дисциплины диссертации: 07.00.01Червоненко Галина Олексіївна2006
Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Черемісін Олександр Вікторович2006
Селянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевчук Андрій Володимирович2006
Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства "Сільський господар" (1899-1944) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевчук Ганна Йосипівна2006
Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в національно-культурному відродженні Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шкода Наталія Анатоліївна2006
Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шкрібітько Олена Олександрівна2006
Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щербак Надія Олександрівна2006
Становище єврейського населення в Херсонській губернії в XIX - на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щукін Володимир Володимирович2006
Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Яковенко Галина Григорівна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины