Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Становлення та розвиток сільського підприємництва в Україні (середина 80-х років ХХ - початок XXI століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Совєцька Тетяна Георгіївна2007
Формування та діяльність дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Соловйова Вікторія Вікторівна2007
Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Спудка Ірина Миколаївна2007
Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та громадсько- політичний розвиток (1921-1928 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стадник Олена Олексіївна2007
Українське повстанське запілля (друга половина 1943 - початок 1946 років) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стародубець Галина Миколаївна2007
Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в ХІХ ст.: організація, склад, служба Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стоянов Федір Федорович2007
Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стромилюк Любов Василівна2007
Домініканські монастирі Волині кінця XVI - початку ХІХ ст.: інституційні засади. соціосередовище та основні напрями діяльності. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сінкевич Наталія Олександрівна2007
Русько-народний Інститут "Народний Дім" у Львові в громадському житті галицьких українців (середина ХІХ - початок ХХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сіромська Ганна Миколаївна2007
Протипожежна діяльність органів місцевого управління в Південній Україні в другій половині ХІХ - початку ХХ ст.: історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тараненко Станіслав Петрович2007
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Терещенко Тетяна Вадимівна2007
Європейська та євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тодоров Ігор Ярославович2007
Південна Україна в контексті формування модерної української нації (ХІХ - початок 20-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Турченко Галина Федорівна2007
Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941-1943 рр. За матеріалами Донецької, Луганської і Харківської областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фомін Андрій Володимирович2007
Сільська інтелігенція УСРР та її вплив на розвиток культури та продуктивних сил українського села в добу НЕПу Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цьомра Тетяна Сергіївна2007
Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чорний Олександр Васильович2007
Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чуйко Інна Степанівна2007
З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шандра Ірина Олександрівна2007
Розвиток історичного краєзнавства на Одещині (1944 - 1991 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щербина Надія Федорівна2007
Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті краю кінця ХVIII - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Якимчук Оксана Олександрівна2007
Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921-1935 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Якубова Лариса Дмитрівна2007
Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Яценко Владислав Борисович2007
Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз Код дисциплины диссертации: 07.00.01Андрухів Ігор Олексійович2006
Взаємини Запорожжя і Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Андрєєва Світлана Серафимівна2006
Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921- 1928 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Анпілогова Тетяна Юріївна2006
Розкол в українському православ'ї у 1921-1930 рр. (на матеріалах Півдня України) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Балягузова Ольга Юріївна2006
Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство Код дисциплины диссертации: 07.00.01Барановська Наталія Петрівна2006
Колективізація сільського господарства і голод на території Півдня України (1929-1933 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бахтін Анатолій Михайлович2006
Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Берестень Олена Євгенівна2006
Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки XIX століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Берестень Юрій Володимирович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины