Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Політика польської влади щодо Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927-1939) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дарованець Олександр Ярославович2007
Історична топографія Львова XIV-XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Долинська Мар’яна Львівна2007
Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дудник Олена Володимирівна2007
Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 - березень 1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Еткіна Ірина Ігорівна2007
Ремісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII - початку XX ст.: історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Задорожнюк Андрій Борисович2007
Інституціоналізація української науки наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Зайцева Зінаїда Іванівна2007
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Захарків Максим Романович2007
Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Казьмирчук Марія Григорівна2007
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки Лівобережної України (90-і рр. XIX ст. - 1917 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кравець Юрій Антонович2007
Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920-1924 роках. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Красносілецький Денис Павлович2007
Українське питання в політиці Румунії (1918 - 1927 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кройтор Володимир Костянтинович2007
Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ - початок ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кузовова Наталя Миколаївна2007
Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кулаковський Петро Михайлович2007
Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Куцаєва Тамара Олександрівна2007
Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної України (1905 1923 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кучеров Геннадій Геннадійович2007
Історико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-х - 1930-х роках. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кінд-Войтюк Наталія Василівна2007
Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність Івана Горбачевського Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лахманюк Тетяна Володимирівна2007
Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943-1950 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лобода Марина Костянтинівна2007
Трудова діяльність молоді України в умовах війни 1941-1945 рр. (За матеріалами Донбаського регіону) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лукінова Людмила Вікторівна2007
Розвиток демократичних тенденцій в Запорозькій Січі і Гетьманщині (друга половина XVII - початок XVIII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01М'ягка Ганна Олексіївна2007
Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873-1959) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малець Наталія Богданівна2007
Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малиновський Руслан Ігорович2007
Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху України (1989-1998 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мардаренко Олена Вікторівна2007
Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мартиненко Наталія Миколаївна2007
Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (II половина 40-х - середина 60-х рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марчук Володимир Володимирович2007
Петро Федун в українському національно-визвольному русі (40-50-і рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Марчук Володимир Станіславович2007
Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): історичний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Махорін Геннадій Леонідович2007
Музейна справа та пам'яткоохоронна робота на Черкащині в другій половині ХХ - початку XXI ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мельниченко Олена Василівна2007
Пізній протестантизм в Україні: інституційний та суспільно-політичний аспекти (1991-2004 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мокієнко Михайло Михайлович2007
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Морозова Ольга Станіславівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины