Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоропадського Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козинець Ірина Юріївна2009
Німецькі національні райони Півдня України як адміністративно-територіальні одиниці 20-30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козирева Марина Едуардівна2009
Еліта Переяславля Руського в суспільно-політичному житті Русі (друга половина ХІ - середина ХІІІ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Колибенко Олена Володимирівна2009
Культурна спадщина та історія Правобережної України у наукових студіях Ореста Левицького. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Коробчук Ірина Миколаївна2009
Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Корольов Геннадій Олександрович2009
Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ Код дисциплины диссертации: 07.00.01Костенко Василь Андрійович2009
Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кривобок Олександр Павлович2009
Історія хорового мистецтва Миколаївщини кінця ХVІІІ - початку ХХІ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.01Крижановська Наталя Євгенівна2009
Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905 - 1907 pp. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кудінов Дмитро Валерійович2009
Соціальні проблеми шахтарських міст Донбасу (1950-1980-ті роки). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кузіна Ксенія Володимирівна2009
Діяльність жіночих рад Донбасу (1920-1933 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Кушнір Людмила Володимирівна2009
Правління гетьманського уряду в Україні в 1734 - 1750 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лапшин Сергій Андрійович2009
Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Латишева Олександра Володимирівна2009
Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лебедєва Оксана Анатоліївна2009
Реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Левчишена Оксана Михайлівна2009
Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992 - 2006 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лега Андрій Юрійович2009
Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Литвин Ірина Валеріївна2009
Військові поселення на Правобережній Україні (1836–1866) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Луговий Богдан Васильович2009
Аграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лук'яненко Володимир Петрович2009
Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Лісовська Ольга Василівна2009
Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ - ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Макарець Світлана Володимирівна2009
Життєвий шлях і науковий доробок А.П. Ковалівського (1895 – 1969 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малиновська Наталія Михайлівна2009
Земельне питання в Україні в умовах революції 1917-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Малькін Валерій Павлович2009
Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Матвієнко Олена Миколаївна2009
Колективізація і розкуркулення селян Поділля та Південно-Східної Волині (друга половина 20-х - середина 30-х років ХХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Матвєєв Андрій Юрійович2009
Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Меша Володимир Григорович2009
Теребовлянська земля в ХІ - першій половині ХІІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Миська Роман Григорович2009
Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни у контексті радянського і румунського режимів. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Михайлуца Микола Іванович2009
Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900-1922 рр.): Соціокультурні трансформації Код дисциплины диссертации: 07.00.01Михайлюк Олександр Володимирович2009
Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні (1996 - 2009 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Мороко Владислав Валерійович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины