Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Лесное хозяйство


Оценка и отбор исходного материала для селекции шелковицы на устойчивость к вилту в условиях Украины Код дисциплины диссертации: 06.03.01Бабаева Галина Ивановна2002
Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України Код дисциплины диссертации: 06.03.01Бабаєва Галина Іванівна2002
Продуктивність і структура фітомаси штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах Код дисциплины диссертации: 06.03.02Колосок Олег Миколайович2002
Стан, продуктивність та відтворення букових насаджень на Західному Поділлі Код дисциплины диссертации: 06.03.03Попадинець Ігор Миколайович2002
Вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на властивості деревини бука лісового (Fagus sylvatica L.) Код дисциплины диссертации: 06.03.03Сопушинський Іван Миколайович2001
Особливості життєдіяльності деревних порід в урбогенних умовах великих міст (на прикладі м.Львова) Код дисциплины диссертации: 06.03.01Курницька Марта Петрівна2001
Продуктивність культур сосни звичайної Овруцько-Словечанського кряжу Код дисциплины диссертации: 06.03.01Макарчук Ярослав Іванович2001
Селекция и использование ореха грецкого в Южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.03.01Кривобокова Нина Яковлевна2001
Селекція і використання горіха волоського в Південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.03.01Кривобокова Ніна Яківна2001
Інвентаризація лісових насаджень Розточчя з використанням дистанційних методів Код дисциплины диссертации: 06.03.02Часковський Олег Григорович2001
Біоекологічні особливості плюща звичайного (Hedera helix L.) та його форм в умовах Заходу України Код дисциплины диссертации: 06.03.01Горбенко Наталія Євгеніївна2000
Біологічна стійкість, насіннєношення і ріст потомства підсочених насаджень сосни звичайної в умовах Малого Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.03Галушка Василь Павлович2000
Внутрішньовидова мінливість Fraxinus excelsior L. в географічних культурах і природних лісах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.03.01Кузнєцова Тетяна Леонідівна2000
Внутрішньовидова мінливість сосни звичайної в географічних культурах за цитологічними показниками Код дисциплины диссертации: 06.03.01Дешко Лілія Олександрівна2000
Дубово-ялинові насадження Поділля та оптимізація їх вирощування Код дисциплины диссертации: 06.03.03Василевський Олег Григорович2000
Лісівницькі особливості корінних лісостанів зеленої зони м.Києва та наукові основи покращення їхнього стану Код дисциплины диссертации: 06.03.03Кременецька Євгенія Олексіївна2000
Морфогенетична мінливість та біохімічні механізми стійкості сосни звичайної у ценопопуляціях заходу України Код дисциплины диссертации: 06.03.03Гут Роман Тарасович2000
Морфолого-таксаційна структура мішаних ялицевих деревостанів Бескидів (Українські Карпати) Код дисциплины диссертации: 06.03.02Гриник Георгій Георгійович2000
Насіннєва продуктивність сосни звичайної у Центральному Поліссі України та методи її визначення Код дисциплины диссертации: 06.03.01Решетник Людмила Леонідівна2000
Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.03.03Лавний Василь Володимирович2000
Оценка лесорастительного потенциала лугов поймы среднего течения Северского Донца при лесомелиорации ее агроландшафтов Код дисциплины диссертации: 06.03.04Бипура Лилия Михайловна2000
Оцінка лісорослинного потенціалу луків заплави середньої течії Сіверського Дінця при лісомеліорації її агроландшафтів. Код дисциплины диссертации: 06.03.04Біпура Лілія Михайлівна2000
Селекція дуба на Рівненщині Код дисциплины диссертации: 06.03.01Волошинова Ніна Олексіївна2000
Смолопродуктивність інтродукованих видів роду Pinus L. в умовах Малого Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.03Юськевич Тарас Васильович2000
Сосна жорстка (Pinus rigida Mill.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.01Козак Віктор Володимирович2000
Сучасний стан ерозійних процесів та грунтозахисна ефективність лісових насаджень в агроландшафтах Південного Сходу України. Код дисциплины диссертации: 06.03.04Мілєхін Петро Опанасович2000
Фітоценотична структура паркових насаджень Львівщини та шляхи її вдосконалення Код дисциплины диссертации: 06.03.01Імшенецька Наталія Анатоліївна2000
Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis Michx.) у Західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.03.02Каганяк Юліан Йосипович1999
Вітровали на північно- східному макросхилі Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 06.03.03Калуцький Іван Федорович1999
Демутаційні процеси в чорнобильській зоні відчуження та їх використання для заліснення радіаційно забруднених територій Код дисциплины диссертации: 06.03.03Бідна Світлана Михайлівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины