Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Лесное хозяйство


Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень у Правобережному Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.03.03Ткачук Володимир Ілліч2005
Наукові основи створення і вирощування лісомеліоративних насаджень в гірських умовах Криму Код дисциплины диссертации: 06.03.01

Агапонов Микола Нефедович

2005
Особливості використання лісових лікарських рослин в умовах радіоактивного забруднення Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.03.03Гетьманчук Анатолій Іванович2005
Природні дубові ліси верхів'я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них Код дисциплины диссертации: 06.03.03Нейко Ігор Степанович2005
Селекція дуба в степових умовах Правобережжя України (інтродукція, міжвидова гібридизація, апоміксис) Код дисциплины диссертации: 06.03.01Бадалов Костянтин Павлович2005
Стан дубових насаджень гірського Криму та їх відновлення Код дисциплины диссертации: 06.03.03Плугатар Юрій Володимирович2005
Фітомеліорація девастованих ландшафтів в умовах Львівщини Код дисциплины диссертации: 06.03.01Мануїлова Галина Миколаївна2005
Биологические основы интродукции и культуры видов рода кипарис (Cupressus L.) Код дисциплины диссертации: 06.03.01Захаренко Геннадий Сергеевич2005
Селекция дуба в степных условиях Правобережья Украины (интродукция, межвидовая гибридизация, апомиксис) Код дисциплины диссертации: 06.03.01Бадалов Константин Павлович2005
Состояние дубовых насаждений горного Крыма и их восстановление Код дисциплины диссертации: 06.03.03Плугатарь Юрий Владимирович2005
Стан дубових насаджень Гірського Криму та їх відновлення Код дисциплины диссертации: 06.03.03Плугутар Юрій Володимирович2005
Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району Код дисциплины диссертации: 06.03.01Башуцька Уляна Богданівна2004
Біоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.03Рибак Василь Оксентійович2004
Біолого-екологічні основи створення зелених насаджень в умовах урбогенного і техногенного середовища Код дисциплины диссертации: 06.03.01Левон Федір Михайлович2004
Вплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору Код дисциплины диссертации: 06.03.03Кікі Месмін Седо2004
Лісові флороценотичні комплекси Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 06.03.03Малиновський Андрій Костянтинович2004
Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів Код дисциплины диссертации: 06.03.02Ільків Іван Стефанович2004
Наукові основи каштанорозведення в Азербайджані Код дисциплины диссертации: 06.03.01СЕЙІДОВ АЛЛАХВЕРДІ КАМИЛ огли2004
Особливості ведення лісвого господапрства в західних районах Полісся і Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.03.03Іваницький Степан Миколайович2004
Особливості мікроклонального розмноження та адаптації садивного матеріалу гібриду тополі сірої х тополі білої (Populus canescens Sm. ( Populus alba L.) Код дисциплины диссертации: 06.03.01Пінчук Андрій Петрович2004
Особливості формування ялинових деревостанів у Горганах (Українські Карпати) Код дисциплины диссертации: 06.03.02Король Микола Михайлович2004
Продуктивність та надземна фітомаса берези в насадженнях Українського Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.02Матушевич Любов Миколаївна2004
Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля Код дисциплины диссертации: 06.03.02Лащенко Андрій Григорович2004
Підвищення продуктивності соснових лісів Київського Полісся шляхом створення лісових культур на основі генетично покращеного насіння Код дисциплины диссертации: 06.03.01Цибулько Валерій Адольфович2004
Рекреационное лесопользование в заповедных лесах Южного берега Крыма Код дисциплины диссертации: 06.03.03Хромов Александр Федорович2004
Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності Код дисциплины диссертации: 06.03.01Каспрук Олеся Ігорівна2004
Селекційні основи відтворення ялицевих лісів на північному мегасхилі Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 06.03.01Равлюк Іван Петрович2004
Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.03.02Бала Олександр Петрович2004
Сосна Банкса (Pinus Banksiana Lamb.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.03.01Жмурко Сергій Васильович2004
Стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної, створених на староорних землях Центрального Полісся Код дисциплины диссертации: 06.03.01Онищенко Володимир Михайлович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины