Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Разведение и селекция животных


Удосконалення асканійських м'ясо-вовнових овець методом поглибленої селекції Код дисциплины диссертации: 06.02.01Калащук Галина Петрівна2000
Усовершенствование приемов повышения продуктивных качеств ярок асканийской тонкорунной породы Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ковалев Дмитрий Викторович2000
Господарсько-біологічні особливості корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кузів Маркіян Ігорович2000
Вивчення ознак відтворювальної здатності свиноматок при чистопородному розведенні Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ломако Дмитро Володимирович2000
Сучасний стан ваговозноє породи коней та напрямки подальшоє селекцiє Код дисциплины диссертации: 06.02.01Лютих Сергiй Вячеславович2000
Современное состояние русской тяжеловозной породы лошадей и направления дальнейшей селекции Код дисциплины диссертации: 06.02.01Лютых Сергей Вячеславович2000
Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипових факторів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Мельник Юрій Федорович2000
Підвищення ефективності гібридизації в свинарстві шляхом ротаційної зміни плідників Код дисциплины диссертации: 06.02.01Назаренко Інна Валеріївна2000
Теоретическое обоснование и практика совершенствования селекции овец асканийской тонкорунной породы Код дисциплины диссертации: 06.02.01Нежлукченко Татьяна Ивановна2000
Теоретичне обгрунтування та практика удосконалення селекції овець асканійської тонкорунної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Нежлукченко Тетяна Іванівна2000
Взаємозв'язок селекційних ознак з інтер'єрними показниками коней російської рисистої породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Осадчий Сергій Андрійович2000
Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових кондицій Код дисциплины диссертации: 06.02.01Прокопенко Олена Валентинівна2000
Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Підпала Тетяна Василівна2000
Порівняльне вивчення розвитку та продуктивності свинок різних генотипів залежно від інтенсивності вирощування Код дисциплины диссертации: 06.02.01Слинько Віктор Григорович2000
Удосконалення прийомів оцінки і добору птиці яєчних кросів. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Сурженко Марія Василівна2000
Ефективність використання свиней спеціалізованих м'ясних порід в породно- лінійній гібридизації з універсальними породами Код дисциплины диссертации: 06.02.01Тарасов Володимир Григорович2000
1. Селекційні методи створення та удосконалення української м'ясної породи великої рогатої худоби. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Угнівенко Анатолій Миколайович2000
Продуктивність і племінна цінність асканійських кросбредних баранів, одержаних різними методами підбору Код дисциплины диссертации: 06.02.01Шаламай Лариса Петрівна2000
Регіональна система селекції у скотарстві Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бащенко Михайло Іванович1999
Оптимизация селекционного процесса в популяции айширского скота Украины Код дисциплины диссертации: 06.02.01Борисовский Владимир Анатольевич1999
Оптимiзацiя селекцiйного процесу в популяцiї айрширської худоби України Код дисциплины диссертации: 06.02.01Борисовський Володимир Анатолiйович1999
Виявлення найбільш ефективних поєднань різних генотипів свиней залежно від методу їх розведення Код дисциплины диссертации: 06.02.01Булатович Ольга Миколаївна1999
Ефективність реципрокного схрещування свиней полтавської і української м'ясних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бургу Юрій Георгійович1999
Генотипічні особливості амінокислотного складу і якісних показників м'ясо- сальної продукції свиней різного напрямку продуктивності Код дисциплины диссертации: 06.02.01Біла Тетяна Анатоліївна1999
Совершенствование свиней породы дюрок при чистопородном разведении и эффективность использования ее в скрещивании Код дисциплины диссертации: 06.02.01Волков Анатолий Анатольевич1999
Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гиль Михайло Іванович1999
Удосконалення методики оцiнки плiдникiв крупних м'ясних порiд на прикладi створюваної симентальської м'ясної Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гурський Iгор Миколайович1999
Раннее прогнозирование молочной продуктивности и резистентность организма крупного рогатого скота в зависимости от продолжительности эмбриогенеза Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кирович Наталия Александровна1999
Порівняльна оцінка тварин української чорно-рябої молочної породи з аналогами зарубіжних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Коваленко Григорій Самійлович1999
Раннє прогнозування молочної продуктивності та резистентність організму великої рогатої худоби в залежності від тривалості ембріогенезу. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кірович Наталія Олександрівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины