Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Разведение и селекция животных


Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей свиней різного напрямку продуктивності шляхом оцінки і відбору за вирівняністю гнізд Код дисциплины диссертации: 06.02.01Чернишов Ігор Вячеславович2009
Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргородської породи при внутрішньопородному підборі Код дисциплины диссертации: 06.02.01Чуб Олег Анатолійович2009
Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Щербатюк Наталія Володимирівна2009
Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бабій Наталія Михайлівна2008
Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за комплексом ознак Код дисциплины диссертации: 06.02.01Базишин Михайло Михайлович2008
Оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Баркарь Євген Володимирович2008
Селекційно-генетичні методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та використання їх при схрещуванні Код дисциплины диссертации: 06.02.01Вишневський Леонід Васильович2008
Оцінка ефективності використання чистопорідних і помісних свиноматок універсальних і спеціалізованих порід при різних поєднаннях Код дисциплины диссертации: 06.02.01Воловик Максим Євгенович2008
Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гиль Михайло Іванович2008
Удосконалення селекційно-етологічних прийомів підвищення відтворювальних якостей бугаїв-плідників Код дисциплины диссертации: 06.02.01Говтвян Андрій Валерійович2008
Використання кнурів-плідників зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней великої білої породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гравченко Василь Олексійович2008
Використання вітчизняного генофонду порід для підвищення м'ясної та вовнової продуктивності овець в умовах західного лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.02.01Дереш Олександр Миколайович2008
Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кузебний Сергій Володимирович2008
Вивчити ефективність використання свиней української м'ясної породи в якості материнської форми пи чистопородному розведенні і схрещуванні. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Онищенко Андрій Олексійович2008
Удосконалення методів селекції птиці м'ясного типу Код дисциплины диссертации: 06.02.01Патрєва Людмила Семенівна2008
Формування молочної продуктивності у корів різних генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Скляренко Юрій Іванович2008
Морфо-біологічні особливості помісей від схрещування баранів мясної породи олібс з мясо-вовновими матками дніпропетровської селекції у типі корідель Код дисциплины диссертации: 06.02.01Солоха Ігор Михайлович2008
Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття Код дисциплины диссертации: 06.02.01Терпай Василь Петрович2008
Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції Код дисциплины диссертации: 06.02.01Чуприна Оксана Василівна2008
Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту ремонтного молодняку та поєднання вихідних генотипів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Акнєвський Юрій Петрович2007
Формування м'ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер'єрного типу поліської м'ясної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бойко Андрій Олександрович2007
Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду Код дисциплины диссертации: 06.02.01Войтенко Світлана Іванівна2007
Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біологічні ознаки Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гайдук Катерина Віталіївна2007
Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі Код дисциплины диссертации: 06.02.01Глєбова Юлія Анатоліївна2007
Науково-практичне обгрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Даниленко Валентина Петрівна2007
Науково-практичне обґрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Даниленко Валентина Петрівна2007
Популяційно-генетична оцінка асканійської м'ясо-вовнової породи овець з використанням молекулярно-генетичних маркерів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Дем'яненко Алла Анатоліївна2007
Селекційна оцінка зв'язку відтворювальних якостей свиней різних генотипів з відгодівельною і м'ясною продуктивністю Код дисциплины диссертации: 06.02.01Зєльдін Валерій Феліксович2007
Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці Код дисциплины диссертации: 06.02.01Карпенко Олександр Володимирович2007
Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною Код дисциплины диссертации: 06.02.01Лесик Оксана Богданівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины