Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Зоотехния


Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі Код дисциплины диссертации: 06.02.01Глєбова Юлія Анатоліївна2007
Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи бджіл Код дисциплины диссертации: 06.02.04Лосєв Олексій Михайлович2007
Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці Код дисциплины диссертации: 06.02.01Карпенко Олександр Володимирович2007
Вирощування бугайців на м'ясо за обмеженого використання незбираного молока Код дисциплины диссертации: 06.02.04Антонюк Тетяна Андріївна2007
Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермопродукції бугаїв- плідників Код дисциплины диссертации: 06.02.02Корінець Наталя Омелянівна2007
Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біологічні ознаки Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гайдук Катерина Віталіївна2007
Вплив технологічних умов вирощування ремонтних телиць на їх продуктивні показники і адаптаційну здатність Код дисциплины диссертации: 06.02.04Губарєв Андрій Анатолійович2007
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЗ СЕЛЕНУ В РАЦІОНАХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ Код дисциплины диссертации: 06.02.02Приліпко Тетяна Миколаївна2007
Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води Код дисциплины диссертации: 06.02.04Палагута Андрій Васильович2007
Застосування кормових добавок мікробіологічного походження в комбікормах для курей-несучок Код дисциплины диссертации: 06.02.02Мусіч Ольга Іванівна2007
Использование кормовых добавок микробиологического происхождения в комбикормах для кур-несушек Код дисциплины диссертации: 06.02.02Мусич Ольга Ивановна2007
М'ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення Код дисциплины диссертации: 06.02.04Чернявський Станіслав Євгенович2007
Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Пономаренко Ірина Василівна2007
Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду Код дисциплины диссертации: 06.02.01Войтенко Світлана Іванівна2007
Наукове обґрунтування маловитратної технології виробництва продукції свинарства в Україні Код дисциплины диссертации: 06.02.04Чертков Дмитро Дмитрович2007
Науково-практичне обгрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Даниленко Валентина Петрівна2007
Науково-практичне обґрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Даниленко Валентина Петрівна2007
Наукові та технологічні основи створення ресурсозберігаючих технологій видалення та оброблення стоків для ферм і комплексів по виробництву свинини. Код дисциплины диссертации: 06.02.04Піскун Віктор Іванович2007
Научное обоснование малозатратной технологии производства продукции свиноводства в Украине Код дисциплины диссертации: 06.02.04Чертков Дмитрий Дмитриевич2007
Обгрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів Код дисциплины диссертации: 06.02.04Васильєва Юлія Олександрівна2007
Обґрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів Код дисциплины диссертации: 06.02.04Васильєва Юлія Олександрівна2007
Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.02Повозніков Микола Гаврилович2007
Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та пробіотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик) Код дисциплины диссертации: 06.02.02Коробка Анатолій Вікторович2007
Оценка хозяйственно-полезных признаков ремонтных тёлок знаменского мясного типа различной интенсивности выращивания Код дисциплины диссертации: 06.02.04Гончарова Ирина Ивановна2007
Оцінка господарсько-корисних ознак ремонтних телиць знам'янського м'ясного типу різної інтенсивності вирощування Код дисциплины диссертации: 06.02.04Гончарова Ірина Іванівна2007
Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Логвіненко Віктор Іванович2007
Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною Код дисциплины диссертации: 06.02.01Лесик Оксана Богданівна2007
Популяційно-генетична оцінка асканійської м'ясо-вовнової породи овець з використанням молекулярно-генетичних маркерів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Дем'яненко Алла Анатоліївна2007
Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності Код дисциплины диссертации: 06.02.01Надточій Валентина Миколаївна2007
Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту ремонтного молодняку та поєднання вихідних генотипів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Акнєвський Юрій Петрович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины