Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Зоотехния


Продуктивні якості свиней великої білої породи при внутрішньопородній і міжпородній гібридизації Код дисциплины диссертации: 06.02.01Лучин Ігор Станіславович1999
Продуктивність та природна резистентність помісних овець різної кровності по новозеландському кориделю та маничському типу Код дисциплины диссертации: 06.02.01Тюпіна Надія Петрівна1999
Продуктивність та стан внутрішніх органів свиней при згодовуванні преміксів Код дисциплины диссертации: 06.02.02Гуцол Анатолій Васильович1999
Продуктивність, перетравність поживних речовин раціонів та забійні показники свиней при згодовуванні нових кормових добавок. Код дисциплины диссертации: 06.02.02Огороднічук Галина Михайлівна1999
Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості свиней при згодовуванні добавок глутамінової кислоти Код дисциплины диссертации: 06.02.02Бережнюк Наталія Анатоліївна1999
Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості свиней при згодовуванні добавок глутамінової кислоти. Код дисциплины диссертации: 06.02.02Бережнюк Наталия Анатольевна1999
Продуктивність, склад та технологічні властивості молока корів бурих порід різних генотипів Код дисциплины диссертации: 06.02.04Овчаренко Володимир Миколайович1999
Підвищення відгодівельних і м"ясних якостей бичків червоної степової породи з використанням параметрів інтенсивності росту Код дисциплины диссертации: 06.02.01Хаджидавидов Олександр Ілліч1999
Підвищення молочної продуктивності худоби з використанням кращого світового генофонду. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Микитас Раїса Єфремівна1999
Підвищення продуктивності кнурів-плідників шляхом викоритсання водного моціону Код дисциплины диссертации: 06.02.04Торська Світлана Миколаївна1999
Підвищення продуктивності птиці яєчних кросів шляхом удосконалення прийомів вирощування ремонтного молодняка Код дисциплины диссертации: 06.02.01Прокопенко Наталія Павлівна1999
Раннее прогнозирование молочной продуктивности и резистентность организма крупного рогатого скота в зависимости от продолжительности эмбриогенеза Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кирович Наталия Александровна1999
Раннє прогнозування молочної продуктивності та резистентність організму великої рогатої худоби в залежності від тривалості ембріогенезу. Код дисциплины диссертации: 06.02.01Кірович Наталія Олександрівна1999
Регіональна система селекції у скотарстві Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бащенко Михайло Іванович1999
Розвиток, репродуктивна функцїя та племінний потенціал бугаїв-ембріотрансплантатів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ткачова Ірина Володимирівна1999
Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ладика Володимир Іванович1999
Система добору маток при формуванні високопродуктивного товарного молочного стада Код дисциплины диссертации: 06.02.01Тарчинський Віктор Вацлавович1999
Совершенствование приемов оценки и отбора птицы яичных кроссов Код дисциплины диссертации: 06.02.01Сурженко Мария Васильевна1999
Совершенствование свиней породы дюрок при чистопородном разведении и эффективность использования ее в скрещивании Код дисциплины диссертации: 06.02.01Волков Анатолий Анатольевич1999
Стимулювання росту та підвищення м'ясної продуктивності курчат-бройлерів Код дисциплины диссертации: 06.02.04Свириденко Олексій Іванович1999
Технологические приемы повышения продуктивности свиноматок уэльской породы Код дисциплины диссертации: 06.02.04Федяев Валерий Анатольевич1999
Технологічні прийоми підвищення продуктивності свиноматок уельської породи Код дисциплины диссертации: 06.02.04Федяєв Валерій Анатолійович1999
Технологія вирощування ремонтних свинок на кормах власного виробництва Код дисциплины диссертации: 06.02.04Опара Віктор Олексійович1999
Удосконалення методики оцiнки плiдникiв крупних м'ясних порiд на прикладi створюваної симентальської м'ясної Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гурський Iгор Миколайович1999
Удосконалення технології виробництва молока і яловичини в умовах Поділля України Код дисциплины диссертации: 06.02.04Казьмірук Лариса Василівна1999
Формирование кожно- волосяного покрова и шерстной продуктивности у овец в зависимости от развития щитовидной железы Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ладыш Ирина Алексеевна1999
Формування шкіряно-волосяного покриву та вовнової продуктивності у овець в залежності від розвитку щитовидної залози Код дисциплины диссертации: 06.02.01Ладиш Ірина Олексіївна1999
Використання білків рослинного походження при відгодівлі свиней Код дисциплины диссертации: 06.02.02Слобода Олег Михайлович1998
Використання інтер'єрних тестів для оцінки і прогнозування продуктивних якостей гусей різного генофонду Код дисциплины диссертации: 06.02.01Вогнівенко Людмила Петрівна1998
Вплив зовнішнього опромінення та інкорпорації радіонуклідів на відтворювальну здатність американської норки Код дисциплины диссертации: 06.02.01Рясенко Євгенія Михайлівна1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины