Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Зоотехния


Використання антиокислювачів анфену і фенозану у складі замінників незбираного молока при вирощуванні телят Код дисциплины диссертации: 06.02.02Войтенко Тетяна Сергіївна1999
Використання генетично- популяційних та імуногенетичних показників при створенні материнської форми свиней селекції ДСГІ Код дисциплины диссертации: 06.02.01Хмельова Олена Володимирівна1999
Використання позаремонтних телиць молочного i молочно-м'ясного напрямку продуктивностi за технологiїю м'ясного скотарства Код дисциплины диссертации: 06.02.04Муравйов Леонiд Федорович1999
Виявлення найбільш ефективних поєднань різних генотипів свиней залежно від методу їх розведення Код дисциплины диссертации: 06.02.01Булатович Ольга Миколаївна1999
Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів Код дисциплины диссертации: 06.02.01Гиль Михайло Іванович1999
Генотипічні особливості амінокислотного складу і якісних показників м'ясо- сальної продукції свиней різного напрямку продуктивності Код дисциплины диссертации: 06.02.01Біла Тетяна Анатоліївна1999
Господарсько-біологічні особливості імпортної чорно-рябої худоби різної селекції Код дисциплины диссертации: 06.02.01Федорович Єлизавета Іллівна1999
Експериментальне обгрунтування та удосконалення технології машинного доїння корів Код дисциплины диссертации: 06.02.04Ліскович Володимир Андрійович1999
Ефективність оцінки та добору бугаїв української червоно- рябої молочної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Старостенко Ірина Сергіївна1999
Ефективність реципрокного схрещування свиней полтавської і української м'ясних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Бургу Юрій Георгійович1999
Ефективність різних концентрацій цинку в раціонах кнурів- плідників і свиноматок Код дисциплины диссертации: 06.02.02Чалий Олександр Іванович1999
Закономipностi i особливостi фоpмування м'ясної пpодуктивностi i конвеpсiйної здатностi кpолiв в постнатальному онтогенезi Код дисциплины диссертации: 06.02.04Вакуленко Іван Семенович1999
Закономірності і особливості формування м'ясної продуктивності і конверсійної здатності кролів в постнатальному онтогенезі Код дисциплины диссертации: 06.02.04Вакуленко Іван Семенович1999
М'ясна пpодуктивнiсть та адаптацiйнi особливостi бичкiв piзних поpiд в схiдному pегiонi Укpаїни за умов енеpгоpесуpсозаощадження Код дисциплины диссертации: 06.02.04Медведєв Андpiй Юpiйович1999
Методи селекційно-генетичного удосконалення червоної степової породи при чистопородному розведенні та схрещуванні Код дисциплины диссертации: 06.02.01Пешук-Топіха Людмила Василівна1999
Методология и система селекции животных украинской красно- пестрой молочной породы Код дисциплины диссертации: 06.02.01Рубан Сергей Юрьевич1999
Методологія і система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи Код дисциплины диссертации: 06.02.01Рубан Сергій Юрійович1999
Методы селекционно- генетического совершенствования красного степного скота при чистопородном разведении и скрещивании Код дисциплины диссертации: 06.02.01Пешук-Топиха Людмила Васильевна1999
Мясная продуктивность и адаптационные особенности бычков разных пород в восточном регионе Украины в условиях энергоресурсосбережения Код дисциплины диссертации: 06.02.04Медведев Андрей Юрьевич1999
Оптимiзацiя селекцiйного процесу в популяцiї айрширської худоби України Код дисциплины диссертации: 06.02.01Борисовський Володимир Анатолiйович1999
Оптимизация селекционного процесса в популяции айширского скота Украины Код дисциплины диссертации: 06.02.01Борисовский Владимир Анатольевич1999
Особенности экстерьера пчел в ареале украинской степной породы Код дисциплины диссертации: 06.02.04Ванна Камиль Эмиль1999
Особливості екстер'єру бджіл в ареалі української степової породи Код дисциплины диссертации: 06.02.04Ванна Каміль Еміль1999
Повышение молочной продуктивности скота при использовании лучшего мирового генофонда Код дисциплины диссертации: 06.02.01Микитас Раиса Ефремовна1999
Поживна цінність люцернового сіна залежно від технології його заготівлі Код дисциплины диссертации: 06.02.02Журенко Юрій Іванович1999
Популяційно- генетична оцінка порід, типів і ліній овець південного регіону України у зв'язку з їх походженням та напрямком продуктивності Код дисциплины диссертации: 06.02.01Іовенко Василь Миколайович1999
Порівняльна оцінка тварин української чорно-рябої молочної породи з аналогами зарубіжних порід Код дисциплины диссертации: 06.02.01Коваленко Григорій Самійлович1999
Порівняльна оцінка якості сперми плідників різних видів тварин Код дисциплины диссертации: 06.02.01Черняк Наталія Григорівна1999
Прийоми підвищення вовняної продуктивності овець асканійської тонкорунної породи. Код дисциплины диссертации: 06.02.04Козичар Михайло Васильович1999
Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.02.04Салогуб Анатолій Миколайович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины