Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Гербология


Біологічні особливості пасльону чорного - Solanum nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.13Бовсуновський Василь Миколайович2009
Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Марущак Олександр Валентинович2009
Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур'яненості ріллі в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Масик Ігор Миколайович2009
Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Могилюк Наталія Тимофіївна2009
Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агроценозах сої Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Неїлик Микола Миколайович2009
Оптимізація контролю забур'яненості посівів ланки зерно-просапної сівозміни в умовах екологічного землеробства Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Кобзиста Людмила Петрівна2008
Обґрунтування системи захисту виноградників півдня України від бур'янів Код дисциплины диссертации: 06.01.13Странішевська Олена Павлівна2008
Морфолого-біологічні особливості гумаю (Sorghum halepense (L.) Pers.) та розробка системи його контролювання в Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.13Устінова Альвіна Федорівна2008
Зміна структури бур'янового компонента агрофітоценозів ланки сівозмін східного Лісостепу під впливом агротехнічних та хімічних факторів Код дисциплины диссертации: 06.01.13Шам Інна Віталіївна2007
Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново- бурякової сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.13Потьомкін Вадим Олександрович2006
Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур'янів у північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Рябчук Павло Омельянович2006
Біологічні особливості бур'янів і удосконалення захисту від них посівів цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.13Іващенко Олександр Олександрович2006
Эффективность приемов защиты посевов люцерны от повилики в правобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.13Ахмед Мохамед Альсавеаи2005
Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Ахмед Мохамед Альсавеаі2005
Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Ахмед Мохамед Альсавеаї2005
Рівень показників родючості чорнозему типового в залежності від грунтозахисних технологій і біологізації землеробства Код дисциплины диссертации: 06.01.13Сенчук Світлана Миколаївна2005
Обгрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Молдован Віктор Григорович2004
Обґрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Молдован Віктор Григорович2004
Ефективність хімічного захисту посівів сої від бур'янів у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Чернега Тетяна Олександрівна2004
Шкодочинність бур'янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Первачук Микола Васильович2003
Шкодочинність бур'янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Солоненко Віталій Михайлович2003
Шкідливість бур'янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Горбач Надія Вікторівна2001


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины