Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту Код дисциплины диссертации: 06.01.09Фещенко Василь Васильович2001
Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Цехмейструк Микола Григорович2001
Урожайність сої в залежності від площі живлення, добрив і регуляторів росту в Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Чуонг Еанг2001
Урожайность сои в зависимости от площади питания, удобрений и регуляторов роста в Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Чуонг Эанг2001
Продуктивнiсть ранньостиглого гiбрида ї кукурудзи Славутич 162 СВ та його батькiвських форм залежно вiд строкiв сiвби та густоти стояння рослин в умовах пiвнiчной зони Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Альохін Володимир Ілліч2000
Агротехнічна і економічна ефективність прийомів догляду за посівами кукурудзи при безгербіцидній технології вирощування в північному Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Амброзяк Юрій Васильович2000
Урожайність та якість зерна сортів ячменю ярого залежно від мінерального живлення, норм висіву насіння, строків та способів збирання Код дисциплины диссертации: 06.01.09Барат Юрій михайлович2000
Обгрунтування заходів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Березовський Андрій Павлович2000
Підвищення якості зерна нових сортів озимої пшениці в степу України при енергозберігаючих технологіях Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гасанова Ірина Іванівна2000
Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах південно-західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гойсюк Юрій Володимирович2000
Формування продуктивност( озимо( пшениц( при.використанн( макро- ( м(кродобрив в п(вн(чних районах Степу Укра(ни Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гордій Микола Миколайович2000
Рiст та формування продуктивностi озимої пшеницi при застосуваннi азотних добрив і регулятору росту рослин в умовах пiвнiчного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Горобець Наталiя Миколаївна2000
Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дідур Ігор Миколайович2000
Агроэкологическое обоснование и эффективность выращивания кукурузы и озимой пшеницы в севооборотных звеньях в условиях южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Иванов Федор Антонович2000
Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Козар Сергій Федорович2000
Продуктивність материнської форми простого гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ залежно від режимів зрошення, доз азотного добрива та густоти стояння рослин в умовах південної зони Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коковіхін Сергій Васильович2000
Усовершенствование технологии выращивания сои путем использования комплексных бактериальных удобрений Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колмаз Юрий Томович2000
Удосконалення технології вирощування сої шляхом використання комплексних бактеріальних добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колмаз Юрій Томович2000
Урожайність і якість зерна пшениці озимої при застосуванні сидератів в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Колісник Володимир Іванович2000
Вивчення основних елементів технології вирощування гречки в меліоративному полі рисової сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.09Криницька Людмила Андріївна2000
Агроэкологические особенности возделывания масличных культур в южно- степной зоне Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Минковский Анатолий Евгеньевич2000
Агротехнічне обгрунтування прийомів вирощування ріпака ярого на насіння в умовах Донецької області Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мироненко Федір Миколайович2000
Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту рослин на урожай і якість озимої пшениці в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нікішенко Віктор Леонтійович2000
Вплив способів сівби і густоти стояння рослин на урожайність гібридів соняшника в північній частині Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Олексюк Олександр Миколайович2000
Оптимізація умов штучного клімату при вирощуванні олійних культур Код дисциплины диссертации: 06.01.09Повшенко Володимир Іванович2000
Экологически безопасная технология выращивания фасоли на черноземах Восточной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Поташева Лариса Николаевна2000
Екологічно безпечна технологія вирощування квасолі на чорноземах східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Поташова Лариса Миколаївна2000
Врожай та якість продукції льону- довгунця залежно від доз і строків застосування вуглеамонійних солей та стимулятора росту триман Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рудик Руслан Іванович2000
Сравнительная оценка продуктивности амаранта и разработка элементов технологии его возделывания при орошении в Крыму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Саплева Лидия Александровна2000
Порівняльна оцінка продуктивності амарату і розробка елементів технології його вирощування при зрошенні в Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Саплєва Лідія Олександрівна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины