Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Продуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в Північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дворецька Світлана Петрівна2002
Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дробітько Антоніна Вікторівна2002
Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння м'якої озимої пшениці в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Жужа Олексій Олександрович2002
Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.09Курило Василь Леонідович2002
Оптимізація елементів технології вирощування соняшнику в Степовій зоні України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ленюк Микола Миколайович2002
Підвищення насіннєвої продуктивності озимого ріпака за рахунок удосконалення заходів посівного комплексу в умовах Півдня України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нереуцький Святослав Григорович2002
Удосконаалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новицький Григорій Іванович2002
Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Полторецький Сергій Петрович2002
Технологічні заходи посилення контролю над бур'янами і адаптивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Робу Віталій Терентійович2002
Особенности формирования урожая и качества фасоли в зависимости от комплексного применения агротехнических и химических приемов борьбы с сорняками в условиях Левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Сало Александр Сергеевич2002
Особливості формування урожаю і якості насіння квасолі в залежності від комплексного застосування агротехнічних та хімічних заходів боротьби з бур'янами в умовах лівобережного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Сало Олександр Сергійович2002
Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.09Філіпова Лариса Миколаївна2002
Продуктивність тритікале залежно від комплексного застосування добрив, регуляторів росту рослин та пестицидів в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Єгупова Тетяна Валеріївна2002
Формирование урожая клубней картофеля в зависимости от скороспелости сорта в условиях северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ахмед Хусейн Мустафа Аль Фрейхат2001
Обґрунтування заходів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Березовський Андрій Павлович2001
Продуктивність міжсортових та міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Борук Галина Анатоліївна2001
Біологічні та агротехнічні основи вирощування ехінацеї пурпурової в умовах гірської зони Карпат Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дербаль Юрій Михайлович2001
Агробіологічні основи вирощування льону-довгунця в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дідора Віктор Григорович2001
Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Каленська Світлана Михайлівна2001
Удосконалення технологічних заходів по підвищенню продуктивності озимого ріпака в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нереуцький Святослав Григорович2001
Удосконалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новицький Григорий Іванович2001
Вплив прийомів технології вирощування на продуктивність сої в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Новохацький Микола Леонідович2001
Продуктивність та якість насіння квасолі залежно від режимів зрошення, добрив і норм висіву в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Попов Олександр Петрович2001
Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Проць Роман Романович2001
Біологічні основи інтродукції та вирощування нових сортів одно- і багаторічних видів родини Malvaceae в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рахметов Джамал Бахлул огли2001
Биологические основы интродукции и возделывание новых сортов одно-и многолетних видов семейства Malvaceae в Лесоспепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рахметов Джамал Бахлул оглы2001
Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та стимуляторів росту в умовах Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Середа Людмила Мечиславівна2001
Ріст і продуктивність змішаних посівів кукурудзи на силос залежно від підбору високобілкових компонентів і заходів вирощування в південному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Січкар Андрій Олександрович2001
Особенности агротехники возделывания гибридов подсолнечника разных групп спелости в условиях левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Турчинов Александр Евгеньевич2001
Формування урожаю і якості зерна озимого ячменю залежно від строків сівби, норм висіву і удобрення в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Тучапський Олег Романович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины