Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Формування врожайності соняшнику, гороху і кукурудзи залежно від прийомів догляду за посівами в умовах північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Валід Ібрагім Хусеін Абу Ахмадіх2003
Агроекологічне обґрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Воронецький Слов'ян Ількович2003
Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гармашов Володимир Вікторович2003
Продуктивність озимого ріпака залежно від особливостей та агротехніки вирощування в умовах південної частини Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гойсюк Світлана Миколаївна2003
Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіторів нітрифікації Код дисциплины диссертации: 06.01.09Головко Наталія Степанівна2003
Врожайність і якість цукрових буряків при сівбі інкрустованим насінням Код дисциплины диссертации: 06.01.09Грищенко Ольга МиколаЇвна2003
Удосконалення технології вирощування гречки в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Грищенко Раїса Євгенівна2003
Технологічні заходи оптимізації вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в східному Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Деряга Євген Володимирович2003
Продуктивність сої залежно від моделей технологій її вирощування в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Джура Юрій Миколайович2003
Основні агротехнічні прийоми вирощування гірчиці сарептської в умовах зрошення Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Жуйков Олександр Геннадійович2003
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин і рівня мінерального живлення в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Заверталюк Володимир Філімонович2003
Продуктивність та якість зерна сорізу залежно від мінеральних добрив в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Каращук Геннадій Васильович2003
Оптимізація агротехнічних заходів вирощування картоплі в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Крикунова Олена Володимирівна2003
Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвиди кукурудзи в умовах Сходу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мацай Наталія Юріївна2003
Особливості формування врожаю та якість насіння льону-довгунця за різних строків збирання і способів післязбиральної обробки Код дисциплины диссертации: 06.01.09Острик Ірина Миколаївна2003
Агротехнічні заходи підвищення врожайності та поліпшення кормової якості зерна ячменю ярого в Передкарпатті Код дисциплины диссертации: 06.01.09Павлишак Ярослава Ярославівна2003
Особливості формування міжсортових агробіоценозів озимої пшениці та вплив їх на урожайність та якість зерна Код дисциплины диссертации: 06.01.09Панченко Тарас Валентинович2003
Продуктивність сої залежно від рівня інтенсифікації технологій вирощування в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Сологуб Олександр Михайлович2003
Сортова реакція та продуктивність гречки залежно від впливу регуляторів росту в умовах південної частини Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Хоміна Вероніка Ярославівна2003
Особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників та обробітку грунту в сівозміні правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Юник Анатолій Васильович2003
Формування продуктивності кукурудзи залежно від скоростиглості гібридів і густоти посіву в умовах зрошення південного Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Єремко Людмила Сергіївна2003
Ріст і формування врожайності соняшнику, гороху і кукурудзи при використанні комплексних прийомів догляду за посівами в умовах північного Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Абу Ахмадіх Валід Ібрагім.2002
Формування врожаю бульб картоплі залежно від скоростиглості сорту в умовах північного Степу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Аль Фрейхат Ахмед Хусейн Мустафа2002
Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Баранчук Юрій Володимирович2002
Обґрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Баранчук Юрій Володимирович2002
Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бондаренко Микола Павлович2002
Урожайність і якість картоплі залежно від доз внесення та способу застосування вуглеамонійних солей Код дисциплины диссертации: 06.01.09Вишневська Оксана Анатоліївна2002
Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку ярого в північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Вишнівський Петро Станіславович2002
Агроекологічне обгрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Воронецький Слов'ян Ількович2002
Адаптивность сортов озимой пшеницы и эколого-биологические основы регуляции их продуктивности в южной степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гармашов Владимир Викторович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины