Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шваб Сергій Борисович2006
Розробка елементів технології вирощування нуту, гороху, чини і сочевиці в умовах зрощення в Центральному степу Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Щигорцова Олена Леонідівна2006
Розробка агробіологічних основ адаптування технології вирощування озимої пшениці в Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ізотов Анатолій Михайлович2006
Продуктивність і якість озимого жита залежно від фонів живлення та зрошення в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бабич Вікторія Леонідівна2005
Агротехнічне і екологічне обгрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бахмат Олег Миколайович2005
Формування продуктивності тритикале ярого залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Блажевич Людмила Юріївна2005
Оптимізація заходів посівного та збирального комплексу як напрямок реалізації продуктивності та якості насіннєвої й товарної продукції сучасного генофонду озимого ріпаку в південному Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Боднар Микола Володимирович2005
Продуктивність сортів картоплі залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Брощак Іван Станіславович2005
Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах Північно-Східної України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бутенко Андрій Олександрович2005
Оптимізація норми висіву гібридів соняшнику при звичайному рядковому способі сівби в умовах східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дергачов Дмитро Миколайович2005
Продуктивність нових сортів льону-довгунця і льону олійного залежно від способів сівби та системи удобрення Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дрозд Олександр Миколайович2005
Оптимізація прийомів вирощування ярих капустяних, злакових і бобових культур у сумісних посівах на зелений корм в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дудка Микола Іванович2005
Продуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Золотар Юрій Васильович2005
Національний генофонд конопель (Cannabis sativa L.) як вихідний матеріал для селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кириченко Ганна Іванівна2005
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній підзоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коваленко Олена Олексіівна2005
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній підзоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Коваленко Олена Олексіївна2005
Формування продуктивності гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кушнір Олександр Михайлович2005
Удосконалення елементів технології вирощування і кормового використання скоростиглих сортів сої в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Марущак Павло Григорович2005
Формування продукційного процесу зернобобових культур під впливом погодних і технологічних факторів в північній частині Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Михайленко Любов Павлівна2005
Технологічне забезпечення вирощування сталих урожаїв зерна і насіння рису в Україні Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мунтян Сергій Варікович2005
Оптимізація елементів технології вирощування проса для умов південно- західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Пустова Зоя Володимирівна2005
Продуктивність сої та якість її зерна залежно від систем живлення в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Рищук Євген Миколайович2005
Біологічні особливості формування врожаю ярої м'якої і твердої пшениць на сході Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Саїд Мохаммад Саїд Абу Абах2005
Залежність врожаю та якості плодів посівного томата від сорту, добрив, густоти стояння рослин і зрошення в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Степанова Ірина Миколаївна2005
Разработка приемов выращивания сои в Крыму с использованием различных штаммов клубеньковых бактерий Код дисциплины диссертации: 06.01.09Турин Евгений Николаевич2005
Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Федорук Юрій Васильович2005
Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної частини Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Хромяк Василь Михайлович2005
Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м'якої і твердої пшениці залежно від умов вирощування на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шапоринська Наталя Миколаївна2005
Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шевченко Володимир Анатолійович2005
Разработка элементов технологии возделывания нута, гороха, чины и чечевицы в условиях орошения в центральной степи Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.09Щигорцова Елена Леонидовна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины