Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Елементи екологічно безпечної технології вирощування цукрової кукурудзи в умовах Сходу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Євтушенко Галина Олександрівна1999
Продуктивність однонасінних кормових буряків в залежності від норм висіву, густоти насадження і механізованого збирання коренеплодів у Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Атаманюк Олег Михайлович1998
Вплив захисно- стимулюючих речовин при пошаровому їх нанесенні під час дражування насіння на ріст і продуктивність цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.09Белкот Віктор Зидорович1998
Агроэкологическое обоснование и технологическое обеспечение основных приемов возделывания суданской травы на семена в условиях южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бойко Людмила Александровна1998
Екологічне обгрунтування та технологічне удосконалення вирощування рису на насіння в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ванцовський Анатолій Антонович1998
Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на чорноземі вилугованому Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Войтовик Михайло Вікторович1998
Розробка заходів по зниженню негативної дії травмування насіння люпину жовтого на урожайність Код дисциплины диссертации: 06.01.09Голодна Антоніна Василівна1998
Срок сева, норма высева и система применения азотных удобрений при выращивании твердой озимой пшеницы в степном Крыму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Грицай Александр Дмитриевич1998
Повышение устойчивости и продуктивности растений озимой пшеницы в Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гузь Виталий Григорьевич1998
Удосконалення елементів технології вирощування соняшника в умовах північно- східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Деменко Віктор Михайлович1998
Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки Код дисциплины диссертации: 06.01.09Заболотний Григорій Михайлович1998
Удосконалення технології вирощування цикорію кореневого в умовах Північно- Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кузьмич Володимир Миколайович1998
Вплив методів програмування врожаю культур зерно- бурякової сівозміни на їх ріст, розвиток та продуктивність Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кушнір Віктор Володимирович1998
Корневые экзометаболиты прорастающих семян пшеницы, их получение, исследование и использование в растениеводстве Код дисциплины диссертации: 06.01.09Леонтович Валерий Петрович1998
Вплив якості насіння соняшнику на його продуктивність в умовах Північно- східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мельник Андрій Васильович1998
Особливості онтогенезу рослин сортів картоплі та вираження господарських ознак залежно від фізіологічного старіння бульб Код дисциплины диссертации: 06.01.09Подгаєцький Юрій Анатолійович1998
Биологические особенности новых сортов озимой пшеницы и агротехника их выращивания в северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Приходько Марина Юрьевна1998
Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шукайло Світлана Петрівна1998
Особливості технології вирощування ярої твердої і м'якої пшениці в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Юла Володимир Михайлович1998
Визначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу тритикале в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Янішевський Сергій Борисович1998
Агротехнические основы формирования урожая и качества сырья веничного сорго в южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Алехин Андрей Александрович1997
Удосконалення технології вирощування гречки в післяукісних посівах в умовах південно-західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Білий Олександр Андрійович1997
Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гнатюк Ігор Миколайович1997
Наукове обгрунтування технології вирощування насіння кормового люпину Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кузюра Михайло Миколайович1997
Наукове обгрунтування та розробка енергозберігаючих технологій вирощування озимої м'якої і твердої пшениці на зрошуваних землях півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Нетіс Іван Тимофійович1997
Элементы технологии возделывания семенных маточников лаванды в предгорной зоне Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.09Пехова Ольга Антоновна1997
Совершенствование технологии ускоренного выращивания саженцев розы эфиромасличной на основе зеленого черенкования Код дисциплины диссертации: 06.01.09Чуниховская Вера Николаевна1997
Кормовая продуктивность озимых вико- злаковых смесей в условиях восточной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Цуканов Владимир Николаевич1996
Реакция разновременно созревающих гибридов кукурузы на сроки и способы внесения азотных удобрений на орошаемых землях северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Галечко Иван Дмитриевич1995
Агроэкологические основы выращивания кормовых культур в промежуточных посевах в Юго-Западной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кирилеско Алексей Леонтьевич1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины