Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрохимия


Обгрунтування сільськогосподарських біотехнологічних систем виробництва добрив та їх агрохімічна оцінка Код дисциплины диссертации: 06.01.04Олійниченко Віктор Григорович2000
Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Петрунів Володимир Васильович2000
Вплив мінеральних добрив на урожай і якість зерна ярої твердої пшениці в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Підручна Олена Вікторівна2000
Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.04Світовий Валерій Михайлович2000
Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лучно-чорноземному грунті Код дисциплины диссертации: 06.01.04Сметанська Ірина Миколаївна2000
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на фосфатний фонд та баланс фосфору чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Сухомуд Оксана Григорівна2000
Вплив органо-мінеральних добрив на родючість дерново-підзолистих грунтів, врожайність та якість сільськогосподарських культур в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Фіщук Олександр Іванович2000
Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново- підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чернишенко Інна Іванівна2000
Зміни агрофізичних і фізіко-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чорна Лариса Василівна2000
Влияние различных технологий применения минеральных удобрений на урожай и качество зерна проса на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Аттила Коми Джиджону1999
Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на врожай та якість зерна проса на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережного Лесостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Атілла Комі Джіджону1999
Вплив вермикомпосту та купограну на урожай та якість капусти білоголової на темно- сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бачинський Олег Вікторович1999
Біоконверсія органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агроекосистеми при застосуванні нових видів добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бикін Анатолій Вікторович1999
Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново- слабкопідзолистого глинисто- піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах Код дисциплины диссертации: 06.01.04Вишневський Володимир Володимирович1999
Сортова продуктивність томатів при внесенні нових видів органічних добрив на сірих лісових грунтах в Центральному Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Гончар Олександр Миколайович1999
Вплив доз, форм, строків та способів застосування азотних добрив на урожай і якість післяукісної суданської трави в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ляшенко Марина Юріївна1999
Зміни агрофізичних та фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чорна Лариса Василівна1999
Вплив нових комплексних добрив на продуктивність томатів в північній частині Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Адаменко Сергій Михайлович1998
Агрохімічне забезпечення і агроекологічне обгрунтування використання добрив в картопляно- зерновій сівозміні Центрального Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.04Мельничук Андрій Олексійович1998
Влияние различных технологий применения минеральных удобрений на продуктивность и качество урожая семян сои на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Пинту Луис Дуарте1998
Вплив систематичного застосування добрив у зерно- буряковій сівозміні на родючість лучно- черноземного грунту і продуктивність кукурудзи на силос та її якість в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Глущенко Наталія Миколаївна1997
Калийный режим основных типов почв Венгрии Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кишфалуши Ференц1997
Удобрение как фактор оптимизации минерального питания и повышения продуктивности капусты и лука в левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ходеева Лидия Прохоровна1997
Научные основы повышения эффективности действия минеральных удобрений на кормовых культурах в Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Барвинченко Виктор Иванович1994
Разработка и усовершенствование системы удобрения основных культур на орошаемых землях Юга Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Гамаюнова Валентина Васильевна1994
Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив під озиму пшеницю в умовах Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кохан Світлана Станіславівна1994
Эффективность применения магниевых и известняково-магниевых удобрений под картофель в условиях Малого Полесья Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Петрунив Ирина Ивановна1993
Урожайность и качество льна-долгунца в зависимости от способов обработки почвы и доз удобрений в условиях Центрального Полесья Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Нинько Павел Иванович1989
Влияние доз и способов внесения минеральных удобрений при различных приемах основной обработки почвы на урожай и качество озимой пшеницы на черноземе южном УССР Код дисциплины диссертации: 06.01.04Шишков Иван Дмитриевич1989
Влияние удобрений на урожай и качество плодов яблони в интенсивных садах северной Лесостепи УССР Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кузьменко Любовь Ивановна1988

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины