Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрохимия


Вплив добрив на гумусовий стан і азотний фонд чорнозему опідзоленого та продуктивність сівозміни за традиційного і ресурсозберігаючого землеробства Код дисциплины диссертации: 06.01.04Шедєй Лариса Олександрівна2005
Особливості удобрення азотом ріпаку ярого на чорноземі опідзоленому Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Каричковська Ганна Іванівна2004
Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст Код дисциплины диссертации: 06.01.04Мовчан Микола Михайлович2004
Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Сорокотяга Наталія Петрівна2004
Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дерново-підзолистих грунтах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Широконос Анатолій Миколайович2004
Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Генгало Олег Михайлович2003
Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кадмієм чорноземів опідзолених і типових на надходження цих елементів у рослини ячменю і кукурудзи, урожай та його якість в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Жеребна Людмила Олексіївна2003
Трансформація фосфатів лучно-чорноземного карбонатного грунту Лісостепу України залежно від застосування добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.04Коваленко Олексій Григорович2003
Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту західного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.04Костюк Микола Миколайович2003
Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно- сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Олійник Оксана Олексіївна2003
Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Прокопчук Ігор Васильович2003
Вплив застосування мінеральних добрив на агрохімічні показники лучно-чорноземного грунту та продуктивність кукурудзи в умовах північної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Роспутний Олександр Дмитрович2003
Агрохімічне обґрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ященко Людмила Анатоліївна2003
Локальний спосіб застосування добрив як фактор оптимізації мінерального живлення і продуктивності перцю солодкого при зрошенні в Лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Гордієнко Інна Миколаївна2002
Особливості азотного режиму чорноземів південних в інтенсивних насадженнях яблуні при зрошенні та їх продуктивність Код дисциплины диссертации: 06.01.04Дмитрієнко Ганна Валеріївна2002
Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Новак Юрій Васильович2002
Ефективність використання вуглеамофоски ("Текос-3") при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Пасічник Наталія Анатоліївна2002
Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Плотницька Ольга Володимирівна2002
Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чайка Володимир Дмитрович2002
Агрохімічне обгрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Ященко Людмила Анатоліївна2002
Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бикіна Ніна Миколаївна2001
Азотний режим і гумусовий стан різноудобрених фонів чорнозему типового Лівобережжя Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Біпура Брайан Терерай2001
Теоретические основы и прикладные аспекты применения удобрений в биологическом земледелии Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кисель Владимир Иванович2001
Теоретичні основи і прикладні аспекти застосування добрив у біологічному землеробстві Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кисіль Володимир Іванович2001
Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Кравець Ірина Станіславівна2001
Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерно-во-підзолистих грунтах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бакун Юрій Олексійович2000
Азотный режим и гумусовое состояние разноудобренных фонов чернозема типичного левобережья Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Бипура Брайан Терерай2000
Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Господаренко Григорій Миколайович2000
Агрохімічна оцінка використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Захарченко Еліна Анатоліївна2000
1. Обґрунтування сільськогосподарських біотехнологічних систем виробництва добрив та їх агрохімічна оцінка. Код дисциплины диссертации: 06.01.04Олійниченко Віктор Григорович2000

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины