Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агроґрунтоведение и агрофизика


СТРУКТУРА ВБИРНОГО КОМПЛЕКСУ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ, ЙОГО АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОЇ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ Код дисциплины диссертации: 06.01.03БОЙКО Ярослав Іванович 2009
Родючість грунтів України за агро потенціалами основних сільськогосподарських культур Код дисциплины диссертации: 06.01.03Величко Володимир Андрійович2009
Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дрозд Олена Миколаївна2009
Чорноземні ґрунти Опілля Правобережжя Десни: генетичні особливості, класифікація, родючість Код дисциплины диссертации: 06.01.03Канівець Сергій Вікторович2009
Протиерозійна стійкість грунтів Правобережного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Нікончук Наталія Володимирівна2009
Теоретичні і прикладні основи оцінювання родючості скелетних грунтів Криму та освоєння їх під плодові і горіхоплідні культури Код дисциплины диссертации: 06.01.03Опанасенко Микола Євдокимович2009
Рухомість кадмію в ґрунтах Лівобережного Лісостепу і Степу України та його транслокація до злакових культур і соняшнику Код дисциплины диссертации: 06.01.03Семенов Дмитро Олександрович2009
Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.03Філон Василь Іванович2009
Геоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.03Бідолах Дмитро Ілліч2008
Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Козак Володимир Миколайович2008
Вплив технологічного навантаження на структурні рівні організації темно-сірого опідзоленого та лучно-чорноземного ґрунтів Лівобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.03Панасенко Вікторія Михайлівна2008
Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічний стан і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Степів Код дисциплины диссертации: 06.01.03Тронза Галина Євгенівна2008
Оцінка протидефляційної стійкості грунтового покриву Південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Хотиненко Ольга Миколаївна2008
Протиерозійна стійкість чорноземів типових Правобережного Лісостепу за різних агротехнічних заходів Код дисциплины диссертации: 06.01.03Бережняк Євгеній Михайлович2007
Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Галасун Юрій Петрович2007
Фізичні властивості грунтів як критерій їх бонітування Код дисциплины диссертации: 06.01.03Гіржева Катерина Борисівна2007
Наукове обгрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу грунтів Код дисциплины диссертации: 06.01.03Гічка Максим Миколайович2007
Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження Код дисциплины диссертации: 06.01.03Личук Тарас Євгенійович2007
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Код дисциплины диссертации: 06.01.03Панасенко Євген Володимирович2007
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Код дисциплины диссертации: 06.01.03Панасенко Євгеній Володимирович2007
1. Теоретичне обґрунтування і шляхи грунтоводоохоронної оптимізації агроландшафтів в зоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Белоліпський Валерій Олександрович2006
Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження грунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Діденко Володимир Ілліч2006
Еколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі басейну р. Трубіж) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Ладика Марина Миколаївна2006
Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення Код дисциплины диссертации: 06.01.03Лісняк Анатолій Анатолійович2006
Теоретическое обоснование и пути почвоводоохранной оптимизации агроландшафтов в зоне Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.03Белолипский Валерий Александрович2005
Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом грунтах Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.03Кравчук Микола Миколайович2005
Особливості режиму калію в лучно-чорноземному грунті при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур Код дисциплины диссертации: 06.01.03Кучер Лариса Іванівна2005
Рівень показників родючості чорнозему типового в залежності від грунтозахисних технологій і біологізації землеробства Код дисциплины диссертации: 06.01.03Сенчук Світлана Миколаївна2005
Грунтотворення та раціональне використання піщаних і супіщаних грунтів борових терас річок лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Тіщенко Віктор Сергійович2005
Особливості акумулятивного грунтотворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу Код дисциплины диссертации: 06.01.03Байдюк Максим Іванович2004

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины