Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агроґрунтоведение и агрофизика


Особливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу Код дисциплины диссертации: 06.01.03Байдюк Максим Іванович2004
Особливсоті розвитку та використання заплавних лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у лісо-степових умовах. Код дисциплины диссертации: 06.01.03Казюта Олександр Миколайович2004
Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану грунтового покриву (на прикладі Чернігівщини) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Трофименко Петро Іванович2004
Трансформація органічної речовини дерново-карбонатних грунтів західного Полісся України при тривалому сільськогосподарському використанні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Івашинюта Тетяна Миколаївна2004
Зміни форм магнію дерново-підзолистого грунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.03Богданович Ростислав Петрович2003
Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах Код дисциплины диссертации: 06.01.03Захарова Марина Анатоліївна2003
Особливості розвитку та використання заплавних лісових грунтів р.Сіверський Донець у лісостепових умовах Код дисциплины диссертации: 06.01.03Казюта Олександр Миколайович2003
Зміни показників фізико-хімічних та біологі-чних властивостей чорнозему типового Право-бережного Лісостепу в умовах застосування грунтозахисних технологій Код дисциплины диссертации: 06.01.03Наумовська Олена Іванівна2003
Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Піковська Олена Володимирівна2003
Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного грунту при застосуванні грунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно- сільськогосподарського району Код дисциплины диссертации: 06.01.03Франко Ольга Володимирівна2003
Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дацько Людмила Валеріївна2002
Трансформація родючості солонцевих грунтів Лісостепу України під впливом меліорацій Код дисциплины диссертации: 06.01.03Єрмолаєв Микола Миколайович2002
Вирусные и микроплазменные болезни томата в Армении и разработка мер борьбы с ними Код дисциплины диссертации: 06.01.03Геворкян. Завен Гарегинович2001
Біологічна активність дерново- середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дем'янюк Олена Сергіївна2001
Теоретичні та прикладні основи формування систем грунтоохоронних заходів постійної дії в агроландшафтах (на прикладі східної частини України) Код дисциплины диссертации: 06.01.03Зубов Олексій Ремович2001
Динаміка грунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Кудрик Анатолій Порфирович2001
Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації Код дисциплины диссертации: 06.01.03Мошник Людмила Іванівна2001
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного лісостепу України під різними фітоценозами Код дисциплины диссертации: 06.01.03Новосад Костянтин Богданович2001
Відтворення родючості дерново-слабопідзолистих грунтів при запровадженні сидеральної сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.03Сладковський Георгій Павлович2001
Роль гумусу в стабілізації грунтових процесів у чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Чекар Олена Юріївна2001
Особливості вуглецевого режиму дренованих мінеральних грунтів Полісся та прийоми його регулювання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Шимель Валентина Володимирівна2001
Еволюция агрохимических и физико-химических свойств чернозема типичного при экстенсивном и интенсивном сельскохозяйственном использовании Код дисциплины диссертации: 06.01.03Джибо Абубакар2000
Еволюція агрохімічних і фізико-хімічних властив властивостей чорнозему типового при екс- тенсивному та інтенсивному с.-г. викорис- танні Код дисциплины диссертации: 06.01.03Джибо Абубакар2000
Зміни гумусного стану і біологічної активності лучно- черноземного грунту під впливом грунтозахисних технологій в умовах Андрушівського природно- сільськогосподарського району Код дисциплины диссертации: 06.01.03Макарчук Оксана Леонідівна2000
Тяжелые металлы в орошаемых почвах Донбасса: уровни содержания, процессы миграции, трансформации и транслокации, приемы детоксикации Код дисциплины диссертации: 06.01.03Мошник Людмила Ивановна2000
Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново- підзолистих грунтів центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Ткаченко Микола Адамович2000
Гумусний стан чорноземів південних та темно- каштанових грунтів України в умовах зрошуваних садів і шляхи його регулювання Код дисциплины диссертации: 06.01.03Бичкова Людмила Іванівна1999
Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація Код дисциплины диссертации: 06.01.03Величко Володимир Андрійович1999
Біологічна активність і азотний фонд лучно- чорноземного грунту Андрушівського природно- сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур Код дисциплины диссертации: 06.01.03Воробей Ігор Іванович1999
Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблунь та їх якісна оцінка в садівництві України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Козак Микола Васильович1999

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины