Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Общее земледелие


Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі Код дисциплины диссертации: 06.01.01Шкарівська Людмила Іванівна2002
Оптимизация структуры посевных площадей севооборотов с сахарной свеклой в условиях неустойчивого увлажнения на черноземе типичном Код дисциплины диссертации: 06.01.01Барановский Владимир Дмитриевич2001
Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Леонтюк Ірина Борисівна2001
Обгрунтування заходів боротьби з чорнощиром нетреболистим та іншими бур'янами на необроблюваних землях господарств лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Манжос Світлана Борисівна2001
Ефективність глибин зяблевої оранки під цукрові буряки на фоні тривалого застосування різних систем удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.01Цигода Владислав Станіславович2001
Наукове обгрунтування ефективності сівозмін і добрив у північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Чумак Володимир Семенович2001
1. Вплив основного обробітку ґрунту та щільності агрофітоценозу на урожай і якість волокна льону-долгунця. Код дисциплины диссертации: 06.01.01Березівський Леонід Михайлович2000
Вплив багаторічного застосування систем основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01В'ялий Сергій Олександрович2000
Вплив попередників та системи удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.01Гриник Ігор Володимирович2000
Влияние микроудобрений на формирование урожая и качество кукурузы на силос, выращиваемой на осушенных органогенных почвах Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Джанака Джагат Джаявикрама2000
Вплив мікродобрив на формування врожаю і якість кукурудзи на силoс, вирощуваної на органогенних грунтах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Джаявікрама Джанака Джагат2000
Ефективність різних систем до- і післяпосівного обробітку грунту при вирощуванні кукурудзи в умовах півдня правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Каричковський Дмитро Лаврентійович2000
Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карнаух Олександр Борисович2000
Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Коміссал Ортенсіо Педро2000
Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, способів обробітку грунту і добрив у південно-східному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кротінов Іван Володимирович2000
Вплив обробітку грунту, екологічно-доцільних норм мінеральних добрив на урожай силосної та зернової кукурудзи в умовах південно-західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Марущак Анатолій Миколайович2000
Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рижук Сергій Миколайович2000
Вплив різних способів основного обробітку грунту на умови росту та продуктивність культур ланки зернопаропросапної сівозміни в умовах Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Садовий Сергій Олексійович2000
Ефективність способів обробітку дерново- підзолистого супіщаного грунту під овес в умовах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ворона Андрій Леонтійович1999
Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізичні властивості грунту і продуктивність ланки зерно- бурякової сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Дудченко Володимир Миколайович1999
Ефективність агротехнічного та хімічного способів захисту сої від бур'янів в північній частині правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Жеребко Юрій Володимирович1999
Вплив способів обробітку грунту та рівнів удобрення на продуктивність конюшини лучної в умовах західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Зеліско Олег Васильович1999
Зміна родючості чорнозему типового і продуктивності ланки сівозміни під впливом різної глибини, способів обробітку і рівня удобрення в центральному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карпенко Василь Григорович1999
Влияние разных способов основной обработки почвы на физико- химические свойства чернозема типичного и продуктивность подсолнечника в условиях левобережной лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Комиссал Ортенсио Педро1999
Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, способов обработки почвы и удобрений в юго- восточной степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кротинов Иван Владимирович1999
Содержание марганца и железа в орошаемых лугово- бурых почвах и мелиорированных содовых солонцах- солочаках Араратской равнины и эффективность применения микроудобрений в посевах озимой пшеницы Код дисциплины диссертации: 06.01.01Маджид Тамим1999
Порівняльна оцінка екологобезпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно- східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Міщенко Юрій Григорович1999
Особливості змін ценозу бур'янів в польових сівозмінах правобережного Лісостепу України в зв'язку з тривалим застосуванням різних систем основного обробітку грунту і удобрення Код дисциплины диссертации: 06.01.01Павловська Тамара Вікторівна1999
Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зерно- бурякової сівозміни в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рожко Валентина Михайлівна1999
Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні при використанні післяжнивних посівів та побічної продукції на добриво в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Сологуб Юрій Іванович1999

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины