Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Общее земледелие


Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення Код дисциплины диссертации: 06.01.01Іванюк Віктор Ярославович2006
Продуктивність ланки кормової сівозміни залежно від факторів інтенсифікації в західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Бойко Микола Володимирович2005
Ефективність застосування тарги супер і емістиму С у посівах сої в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Голодрига Оксана Володимирівна2005
Влив заходів обробітку грунту і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу україни Код дисциплины диссертации: 06.01.01Каражбей Сергій Петрович2005
Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур'янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кочик Галина Миколаївна2005
Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах південно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кудря Надія Андріївна2005
Оптимізація способів обробітку грунту та системи удобрення під озиму пшеницю в західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Лукащук Людмила Яківна2005
Агроекологічне обгрунтування основного обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Малярчук Микола Петрович2005
Основний обробіток грунту під ячмінь ярий після пшениці озимої в умовах південного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Накльока Юрій Іванович2005
Продуктивність ланок сівозмін при різних системах удобрення в північній підзоні Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Цилюрик Олександр Іванович2005
Історичний аспект розвитку основного обробітку ґрунту на Полтавщині Код дисциплины диссертации: 06.01.01Чекрізов Іван Олексійович2005
Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості грунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Шувар Іван Антонович2005
Агроекологічна оцінка обробітку грунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ільницький Микола Васильович2005
Вплив заходів обробітку грунту та системи удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Каражбей Сергій Петрович2004
Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого грунту та врожайність гороху Код дисциплины диссертации: 06.01.01Літвінов Дмитро Вікторович2004
Шкодочинність бур'янів і прийоми боротьби з ними в посівах цукрової й розлусної кукурудзи в умовах Сходу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Несторенко Світлана Миколаївна2004
Влияние сочетания систем обработки почвы и удобрений на агрономические показатели чернозема Южного Крыма и продуктивность культур в севооборотном звене эспарцет-озимая пшеница Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ильин Александр Валерьевич2003
Ефективність систем основного обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кирилюк Віктор Петрович2003
Ефективність дії попередників, добрив і способів основного обробітку грунту на урожайність озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кірчук Ілля Степанович2003
Оптимізація структури сільськогосподарських угідь і попередників озимої пшениці для Черкаської області при переході села до ринкових відносин Код дисциплины диссертации: 06.01.01Лук'янець Володимир Лукич2003
Вплив заходів основного обробітку ґрунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України. Код дисциплины диссертации: 06.01.01Макарук Анатолій Іванович2003
Умови вирощування та продуктивність ріпаку ярого після різних попередників у правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Новак Андрій Васильович2003
Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Синявін Володимир Дмитрович2003
Вплив поєднання систем обробітку грунту, добрив, сидератів і соломи на основні агрономічні показники чорнозему південного Криму та продуктивність культур в сівозмінній ланці еспарцет-озима пшениця Код дисциплины диссертации: 06.01.01Ільїн Олександр Валерійович2003
Оптимізація структури сівозмін із цукровими буряками в умовах нестійкого зволоження на чорноземі типовому Код дисциплины диссертации: 06.01.01Барновський Володимир Дмитрович2002
Особливості розвитку пирію повзучого в ланках сівозміни та заходи боротьби з ним в посівах озимої пшениці в Лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Муха Лариса Валентинівна2002
Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Оніпко Валентина Володимирівна2002
Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок Код дисциплины диссертации: 06.01.01Пензев Олександр Федорович2002
Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства правобережного Лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області) Код дисциплины диссертации: 06.01.01Рогальський Сергій Владиславович2002
Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, добрив та обробітку грунту в Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Шевченко Олександр Олександрович2002

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины