Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


1. Агромеліоративна оцінка та особливості використання зернистих фосфоритів як меліорантів на осушуваних грунтах Код дисциплины диссертации: 06.01.02Лико Сергій Михайлович2009
Агроекологічне обгрунтування технології виробництва льону-довгунця в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Дідора Віктор Григорович2009
Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.03Дрозд Олена Миколаївна2009
Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Цандур Микола Олександрович2009
Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лісостепу Правобережного України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Семенко Лариса Олександрівна2009
Бактеріальні хвороби томату і біологічне обґрунтування заходів обмеження їхнього розвитку Код дисциплины диссертации: 06.01.11Черненко Євген Петрович2009
Біологічне обґрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу збудників в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. в плівкових теплицях у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Азарков Олексій Михайлович2009
Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агроценозах сої Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Неїлик Микола Миколайович2009
Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.13Марущак Олександр Валентинович2009
Біологічні особливості пасльону чорного - Solanum nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.13Бовсуновський Василь Миколайович2009
Використання вуглекислого газу та озону для покращення насіннєвих якостей картоплі в умовах cхідного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.14Мельник Олексій Володимирович2009
Використання різних доз азотних добрив і бактеріальних препаратів при вирощуванні сої на чорноземі опідзоленому в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Волинець Іван Григорович2009
Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бараболя Ольга Валеріївна2009
Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти білоголової пізньостиглої та буряка столового на чорноземі типовому лівобережного Лісостепу України. Код дисциплины диссертации: 06.01.06Куц Олександр Володимирович2009
Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Сербенюк Віктор Олексійович2009
Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші Код дисциплины диссертации: 06.01.01Гололобова Олена Олександрівна2009
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового Код дисциплины диссертации: 06.01.04Вишневська Леся Василівна2009
Вплив умов вирощування і післязбирального дозрівання на якість насіння і товарного зерна озимої пшениці в Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.09Житова Людмила Василівна2009
Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і селекційних ознак конопель у потомстві Код дисциплины диссертации: 06.01.05Рухленко Віктор Миколайович2009
Генетична природа ознаки "фасціація стебла" сої та її використання в селекції. Код дисциплины диссертации: 06.01.05Слісарчук Микола Віталійович2009
Глободероз картоплі та заходи обмеження його шкідливості в Західному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сухарева Руслана Дмитрівна2009
Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі Код дисциплины диссертации: 06.01.05Марочко Валентина Анатоліївна2009
Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив Код дисциплины диссертации: 06.01.03Філон Василь Іванович2009
Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якісних ознак рослин пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.05Голик Любов Миколаївна2009
Енергозберігаюча, екологічно безпечна технологія захисту винограду від гронової листовійки та кліщів Код дисциплины диссертации: 06.01.08Попов Павло Григорович2009
Енергозберігаюча, екологічнобезпечна технологія захисту винограду від гронової листовійки та кліщів Код дисциплины диссертации: 06.01.08Попов Павло Григорович2009
Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової в Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Янчук Анатолій Віктрович2009
Ефективність добору озимої м’якої пшениці на стійкість до борошнистої роси і бурої іржі на різних фонах вирощування Код дисциплины диссертации: 06.01.05Біляєва Ірина Миколаївна2009
Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Прокопенко Едуард Васильович2009
Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Патик Сергій Михайлович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины