Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на лучно-чорноземному грунті Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Богданець В'ячеслав Анатолійович2007
Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму. Код дисциплины диссертации: 06.01.14Бондар Олександр Анатолійович2007
Адаптивно-семенной потенциал и элементы зонального семеноводства малораспространенных культур и лука репчатого в Крыму Код дисциплины диссертации: 06.01.14Бондарь Александр Анатольевич2007
Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Фільов В'ячеслав Васильович2007
Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку та шкодочинності у Східному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Чоні Світлана Василівна2007
Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження захворювання Код дисциплины диссертации: 06.01.11Барбакар Олександр Володимирович2007
Биологические и агротехнические основы выращивания люцерны на корм и семена в южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Голобородько Станислав Петрович2007
Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Голобородько Станіслав Петрович2007
Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю Код дисциплины диссертации: 06.01.11Акулов Олександр Юрійович2007
Біологічні та технологічні заходи підвищення продуктивності рослин і якості зерна ярого ячменю в південно-західній частині Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бочевар Ольга Володимирівна2007
Вихідний матеріал видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт для селекції в умовах Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Борисенко Людмила Дмитрівна2007
Вихідний матеріал для селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в умовах центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Хроменко Віталій Олександрович2007
Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі самонесумісності Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кулікова Наталія Миколаївна2007
Вихідний матеріал томата для селекції на гетерозис в умовах плівкових теплиць Код дисциплины диссертации: 06.01.05Куліков Юрій Аркадійович2007
Виявлення генетичної структури кількісних ознак гороху та покращення їх селекційним шляхом Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кондратенко Микола Іванович2007
Внутрішньовидова мінливість Cercospora Beticola Sacc. та вдосконалення методів оцінки стійкості цукрових буряків до церкоспорозу Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сюмка Андрій Анатолійович2007
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Код дисциплины диссертации: 06.01.03Панасенко Євген Володимирович2007
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Код дисциплины диссертации: 06.01.03Панасенко Євгеній Володимирович2007
Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.14Скоромний Сергій Васильович2007
Вплив грунтово-кліматичних та агротехнічних умов на формування урожаю кукурудзяних стовпчиків з приймочками в умовах північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Соколовська Ірина Миколаївна2007
Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Фурманець Мирослава Григорівна2007
Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Єфремова Галина Василівна2007
Вплив рівня гетерозису сестринських схрещувань на основні господарсько- цінні ознаки модифікованих гібридів кукурудзи Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кравченко Віктор Миколайович2007
Вплив рівнів водозабезпечення, добрив, густоти стояння рослин на врожай та якість соняшнику олеїнового типу Код дисциплины диссертации: 06.01.02Каплін Сергій Олександрович2007
Вплив різноякісності насіння на продуктивність рослин соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.14Дмитрівська Алла Олександрівна2007
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого Код дисциплины диссертации: 06.01.04Стасінєвич Олександр Юрійович2007
Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового грунту та продуктивність культур сівозміни Код дисциплины диссертации: 06.01.04Оліфір Юрій Миколайович2007
Вплив ґрунтово-кліматичних та агротехнічних умов на формування врожаю кукурудзяних стовпчиків з приймочками в умовах північного Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Соколовська Ірина Миколаївна2007
Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику селекції СГІ та іх контроль в процесі насінництва. Код дисциплины диссертации: 06.01.14Бабіч Валерій Іванович2007
Господарсько-біологічна оцінка сортів та елітних гібридних форм агрусу в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Чепурний Валерій Григорович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины