Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Вплив нових комплексних добрив на продуктивність томатів в північній частині Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Адаменко Сергій Михайлович1998
Вплив рівня мінерального живлення на формування господарськи цінних ознак у міжсортових гібридів картоплі в зоні західного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Дудар Іван Франкович1998
Вплив способів обробітку грунту, мінеральних добрив і сапоніту на продуктивність культурних сіножатей та якість корму на осушених торфовищах Полісся України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Ратошнюк Віктор Іванович1998
Вплив тривалого застосування систем основного обробітку і попередників на родючість грунту та врожайність озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Цюк Олексій Анатолійович1998
Вплив якості насіння соняшнику на його продуктивність в умовах Північно- східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Мельник Андрій Васильович1998
Господарсько-біологічна оцінка сорто-підщепних комбінувань та перспективних сортів груші в умовах Полісся та Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Мацейко Людмила Миколаївна1998
Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп яблуні в південному Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Власов Валерій Іванович1998
Екологічне обгрунтування та технологічне удосконалення вирощування рису на насіння в умовах Півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Ванцовський Анатолій Антонович1998
Ефективність післяжнивних посівів та заходів основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карпенко Олена Юріївна1998
Ефективність способів основного обробітку грунту під цукрові буряки в правобережній частині Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Хильницький Олег Михайлович1998
Закономірності розвитку несправжньої борошнистої роси огірка в Лісостепу України та оптимізація хімічного захисту Код дисциплины диссертации: 06.01.11Охрімчук Валентина Миколаївна1998
Комплекси фітонематод бурякових агроценозів та заходи регулювання їх чисельності Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сосенко Олена Богданівна1998
Корневые экзометаболиты прорастающих семян пшеницы, их получение, исследование и использование в растениеводстве Код дисциплины диссертации: 06.01.09Леонтович Валерий Петрович1998
Мінливість, успадкування і екологічна стабільність кількісних ознак імунних форм озимого жита та використання їх в селекції Код дисциплины диссертации: 06.01.05Скорик Володимир Вікторович1998
Обгрунтування моніторингу антропогенних змін в басейнах малих річок Код дисциплины диссертации: 06.01.02Ліхо Олена Антонівна1998
Оперативное планирование ресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях орошения Код дисциплины диссертации: 06.01.02Дебелая Ирина Николаевна1998
Основи виробничого кризового та наукового моніторингу грунтів у верхів'ях Прип'яті Код дисциплины диссертации: 06.01.03Зінчук Микола Іванович1998
Особливості насінництва капусти білоголової сортотипу Лангендейська зимова в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Жук Андрій Віталійович1998
Особливості онтогенезу рослин сортів картоплі та вираження господарських ознак залежно від фізіологічного старіння бульб Код дисциплины диссертации: 06.01.09Подгаєцький Юрій Анатолійович1998
Особливості технології вирощування ярої твердої і м'якої пшениці в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Юла Володимир Михайлович1998
Оцінка еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення Код дисциплины диссертации: 06.01.02Шевченко Анатолій Миколайович1998
Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутагенезу Код дисциплины диссертации: 06.01.05Скорик Ірина Яківна1998
Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Пелехатий Вадим Миколайович1998
Повышение устойчивости и продуктивности растений озимой пшеницы в Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гузь Виталий Григорьевич1998
Продуктивность озимых зерновых культур в севооборотах южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Попова Мария Михайловна1998
Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на чорноземі вилугованому Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Войтовик Михайло Вікторович1998
Продуктивність однонасінних кормових буряків в залежності від норм висіву, густоти насадження і механізованого збирання коренеплодів у Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Атаманюк Олег Михайлович1998
Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив на півдні України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Шукайло Світлана Петрівна1998
Разработка элементов технологии выращивания гибридов подсолнечника различных групп спелости в основных посевах при орошении Код дисциплины диссертации: 06.01.02Шепель Андрей Васильевич1998
Розвиток кореневих гнилей ярого ячменю після застосування гербіцидів у північному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Джам Олександр Володимирович1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины