Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.05Вожегова Раїса Анатоліївна1999
Створення вихідного матеріалу стоколосу безостого Bromopsis inermis L. для селекції на адаптивність до умов південного степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ілляшенко Наталія Олександрівна1999
Створення селекційного матеріалу картоплі стійкого проти картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll. в комплексі з іншими цінними ознаками Код дисциплины диссертации: 06.01.05Тактаєв Борис Анатолійович1999
Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних грунтово- кліматичних зон Код дисциплины диссертации: 06.01.05Осипчук Алла Андріївна1999
Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшениці в степовому Криму. Код дисциплины диссертации: 06.01.09Грицай Олександр Дмитрович1999
Стійкість нових сортів озимої пшениці до кореневої гнилі в умовах північної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сефіу Мелаку Хаілу1999
Теоретичне обгрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та насінницького використання в умовах південно- західної частини Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Овчарук Василь Іванович1999
Технологічні прийоми садіння і зберігання посадкового матеріалу часнику нестрілкуючого ярого в південному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Попова Людмила Миколаївна1999
Удосконалення елементів енергозберігаючої технології вирощування кукурудзи в північно- західній частині Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Яромій Роман Миколайович1999
Удосконалення технології передпосівного та післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Сінченко Віктор Миколайович1999
Устойчивость новых сортов озимой пшеницы к корневой гнили в условиях северной части Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сефиу Мелаку Хайлу1999
Формотворчий процес у гібридних популяціях стоколосу безостого в умовах зрошення півдня України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Миронова Людмила Миколаївна1999
Агробиологическая и технологическая оценка сортов винограда Меграбуйр, Неркарат и Бурмунк в Крыму Код дисциплины диссертации: 06.01.08Мелконян Вагаршак Мисакович1998
Агроекологічне обгрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карпенко Віктор Петрович1998
Агрокліматичне обгрунтування вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом у зрошуваних умовах південно- східної частини степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Стефанюк Володимир Йосипович1998
Агротехнические приемы возделывания корнеплодных культур на семена безвысадочным способом в орошаемых условиях юга Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.02Федорчук Валентина Григорьевна1998
Агрохімічне забезпечення і агроекологічне обгрунтування використання добрив в картопляно- зерновій сівозміні Центрального Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.04Мельничук Андрій Олексійович1998
Агроэкологическое обоснование и технологическое обеспечение основных приемов возделывания суданской травы на семена в условиях южной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Бойко Людмила Александровна1998
Агроэкологическое состояние почв Лесостепи Украины, совершенствование управления их плодородием и продуктивностью агроценозов Код дисциплины диссертации: 06.01.03Надточий Петр Петрович1998
Аллелопатическая биостимуляция макро- и микросимбионтов как способ улучшения посевных качеств и урожайных свойств семян сои и их ускоренного размножения Код дисциплины диссертации: 06.01.05Мебрахтом Месфин Кидане1998
Биологические особенности новых сортов озимой пшеницы и агротехника их выращивания в северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Приходько Марина Юрьевна1998
Биолого- морфологические особенности, формообразование и продукционный процесс у картофеля на северо- востоке Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Беляева Марина Юлиановна1998
Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки Код дисциплины диссертации: 06.01.09Заболотний Григорій Михайлович1998
Визначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу тритикале в Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Янішевський Сергій Борисович1998
Використання в селекції на фітофторостійкість вихідного матеріалу картоплі, створеного на основі філогенетично віддалених видів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Тарасенко Олег Олександрович1998
Використання дистанційних методів для дослідження грунтів Код дисциплины диссертации: 06.01.03Ачасов Андрій Борисович1998
Влияние лессовой мелиорации на химические свойства и продуктивность чернозема Таврии, осолонцованного в процессе орошения минерализованной артезианской водой Код дисциплины диссертации: 06.01.02Бойко Наталья Владимировна1998
Влияние различных технологий применения минеральных удобрений на продуктивность и качество урожая семян сои на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом левобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.04Пинту Луис Дуарте1998
Вплив захисно- стимулюючих речовин при пошаровому їх нанесенні під час дражування насіння на ріст і продуктивність цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 06.01.09Белкот Віктор Зидорович1998
Вплив методів програмування врожаю культур зерно- бурякової сівозміни на їх ріст, розвиток та продуктивність Код дисциплины диссертации: 06.01.09Кушнір Віктор Володимирович1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины