Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Особливості успадкування окремих господарсько-цінних ознак озимої пшениці та їх використання в селекції на продуктивність Код дисциплины диссертации: 06.01.05Буряк Микола Васильович1999
Оцінка самозапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю Код дисциплины диссертации: 06.01.05Щербань Наталія Федорівна1999
Повышение продуктивности и качества зерна твердой яровой пшеницы в Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Стеблюк Андрей Васильевич1999
Подбор сортов и сроков посева для конвейерного выращивания редиса в предгорной зоне Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.06Янушкевич Светлана Николаевна1999
Порівняльна оцінка екологобезпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно- східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Міщенко Юрій Григорович1999
Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Майстер Олександр Адамович1999
Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, способов обработки почвы и удобрений в юго- восточной степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Кротинов Иван Владимирович1999
Продуктивність насаджень яблуні різних конструкцій у південній частині Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Осадчий Володимир Олександрович1999
Продуктивність ранньостиглого гібрида кукурудзи Славутич 162 СВ та його батьківських форм залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в умовах північної підзони Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Альохін Володимир Ілліч1999
Продуктивність травостоїв та динаміка родючості грунтів при систематичному застосуванні мінеральних добрив на заплавних луках Полісся Код дисциплины диссертации: 06.01.12Лещенко Юрій Васильович1999
Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні при використанні післяжнивних посівів та побічної продукції на добриво в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Сологуб Юрій Іванович1999
Підбір високопродуктивних штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової (Agaricus bisporus /J.Lge/ Imbach.) в умовах України Код дисциплины диссертации: 06.01.06Цизь Олександр Михайлович1999
Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму Код дисциплины диссертации: 06.01.06Янушкевич Світлана Миколаївна1999
Підбір та оцінка сумішок однорічних культур для ланок зеленого конвеєра перехідної зони Полісся- Лісостеп Код дисциплины диссертации: 06.01.12Шрамко Валентина Володимирівна1999
Підвищення посівних якостей і урожайних властивостей насіння озимої пшениці та гречки шляхом передпосівної інкрустації з використанням препарату сульфокарбатіон- К Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кравченко Володимир Анатолійович1999
Підвищення продуктивності та якості зерна твердої ярої пшениці в Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Cтеблюк Андрій Васильович1999
Підвищення стійкості та продуктивності рослин озимої пшениці в Сепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гузь Віталій Григорович1999
Разработка способа настольной окулировки винограда Код дисциплины диссертации: 06.01.08Меметова Эмина Шевкетовна1999
Розробка способу настільної окуліровки винограду Код дисциплины диссертации: 06.01.08Меметова Еміна Шевкетівна1999
Рост и формирование продуктивности озимой пшеницы при использовании азотных удобрений и регулятора роста растений в северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Горобец Наталья Николаевна1999
Рост, развитие и урожайность подсолнечника в поукосных посевах в зависимости от обработки почвы, способов посева и приемов ухода Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гришин Александр Николаевич1999
Ріст, розвиток і урожайність соняшника в післяукісних посівах в залежності від обро- бітку грунту, способів сівби і прийомів дог- ляду Код дисциплины диссертации: 06.01.09Гришин Олександр Миколайович1999
Селекционно-генетические исследования по созданию, поддержанию гибридов сахарной свеклы на ЦМС основе Код дисциплины диссертации: 06.01.05Орлов Станислав Дмитриевич1999
Селекційна цінність ліній озимої м'якої пшениці, створених шляхом віддаленої гібридизації Код дисциплины диссертации: 06.01.05Коваль Тетяна Миколаївна1999
Селекція гібридів кукурудзи на стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.05Рубан Інна Олексіївна1999
Содержание марганца и железа в орошаемых лугово- бурых почвах и мелиорированных содовых солонцах- солочаках Араратской равнины и эффективность применения микроудобрений в посевах озимой пшеницы Код дисциплины диссертации: 06.01.01Маджид Тамим1999
Создание исходного материала для селекции озимой пшеницы в условиях степной зоны Крыма Код дисциплины диссертации: 06.01.05Вожегова Раиса Анатольевна1999
Создание исходного материала для селекции ярового ячменя с раздельным и комплексным применением гамма-лучей и химических мутагенов Код дисциплины диссертации: 06.01.05Тефери Йосеф Вондиму1999
Сортова продуктивність томатів при внесенні нових видів органічних добрив на сірих лісових грунтах в Центральному Поліссі України Код дисциплины диссертации: 06.01.04Гончар Олександр Миколайович1999
Специализированные севообороты и система мер борьбы с сорными растениями в овощеводстве лесостепи и степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.06Витанов Александр Дмитриевич1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины