Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Зміна родючості чорнозему типового і продуктивності ланки сівозміни під впливом різної глибини, способів обробітку і рівня удобрення в центральному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Карпенко Василь Григорович1999
Зміни агрофізичних та фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Код дисциплины диссертации: 06.01.04Чорна Лариса Василівна1999
Исходный материал для создания гетерозисных гибридов баклажанов Код дисциплины диссертации: 06.01.05Шабетя Оксана Николаевна1999
Исходный материал яровой пшеницы для селекции в условиях Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.05Скляревский Константин Михайлович1999
Кореневі екзометаболіти проростаючого насіння пшениці, їх одержання, дослідження та використання в рослинництві Код дисциплины диссертации: 06.01.09Леонтович Валерій Петрович1999
Наукове обгрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.01Танчик Семен Петрович1999
Наукове обгрунтування адаптивної технології вирощування люцерни на корм та насіння в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Черенков Анатолій Васильович1999
Наукове обгрунтування оптимізації технології вирощування сорго в умовах недостатнього і нестійкого зволоження в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.09Красненков Сергій Васильович1999
Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 06.01.09Терещенко Юрій Федорович1999
Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Маткевич Валентин Трохимович1999
Наукове обгрунтування і розробка інтенсивних агротехнічних прийомів підвищення кормової продуктивності люцерни в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.12Квітко Генріх Павлович1999
Наукове обґрунтування захисту соняшнику від некротрофгих патогенів на сході Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.11Петренкова Віра Павлівна1999
Научное обоснование адаптивной технологии выращивания люцерны на корм и семена в северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Черенков Анатолий Васильевич1999
Научное обоснование оптимизации технологии возделывания сорго в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения Северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.09Красненков Сергей Васильевич1999
Научное обоснование эффективности севооборотов и удобрений в северной Степи Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.01Чумак Владимир Семенович1999
Нектаропродуктивність люцерни посівної, її генетична природа та значення в селекції сортів з високою насіннєвою продуктивністю Код дисциплины диссертации: 06.01.05Носенко Юрій Михайлович1999
Нетрадиционные методы создания селекционного материала пшеницы Код дисциплины диссертации: 06.01.05Гирко Владимир Сергеевич1999
Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.05Гірко Володимир Сергійович1999
Обгрунтування методів оцінки й прогнозування якості насіння в системі державного та внутрішньогосподарського насіннєвого контролю Код дисциплины диссертации: 06.01.05Кіріяк Олена Юхимівна1999
Оперативне планування ресурсосберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення Код дисциплины диссертации: 06.01.02Дебела Ірина Миколаївна1999
Основи створення і продуктивного використання інтенсивних типів насаджень яблуні в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 06.01.07Омельченко Іван Климович1999
Особенности агротехники винограда в предгорной зоне Крыма в условиях кризиса Код дисциплины диссертации: 06.01.08Джемакулов Валерий Бубакирович1999
Особенности развития серой гнили винограда и усовершенствование защитных мероприятий в Крыму и Бугско-Днепровском регионе Украины Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сокол Людмила Павловна1999
Особливості агротехніки винограду в предгірський зоні Криму в умовах кризи Код дисциплины диссертации: 06.01.08Джемакулов Валерій Бубакірович1999
Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці Код дисциплины диссертации: 06.01.05Васильківський Станіслав Петрович1999
Особливості змін ценозу бур'янів в польових сівозмінах правобережного Лісостепу України в зв'язку з тривалим застосуванням різних систем основного обробітку грунту і удобрення Код дисциплины диссертации: 06.01.01Павловська Тамара Вікторівна1999
Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів Код дисциплины диссертации: 06.01.05Глеваський Володимир Іванович1999
Особливості розвитку сірої гнилі винограду і вдосконалення захисних заходів в Криму та Бузько-Дніпровському регіоні України. Код дисциплины диссертации: 06.01.11Сокол Людмила Павлівна1999
Особливості успадкування важливіших ознак у гібридів культурної сої з дикою уссурійською Код дисциплины диссертации: 06.01.05Щербина Олена Зіновіївна1999
Особливості успадкування кількісних ознак льону- довгунця Код дисциплины диссертации: 06.01.05Ганганов Володимир Миколайович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины